Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Najnovije obavijesti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

26.04.2016.
Super Admin
Obavijest za prijave na programu pedagoško-psihološke i didakti ...

Modul A, Slavonski Brod test

30.08.2016.
Marijana Liović
Poziv na konferenciju hrvatskih psihologa

Opatija, od 9. do 12. studenoga 2016....

22.07.2016.
Marijana Liović
Poništenje dijela natječaja

Stručni suradnik za opće i kadrovske poslove...

14.07.2016.
Marijana Liović
Natječaj za izbor zaposlenika

...

05.07.2016.
Marijana Liović
REZULTATI DODATNE PROVJERE SPECIFIČNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSO ...

...

27.06.2016.
Marijana Liović
RASPORED PRISTUPNIKA - DODATNA PROVJERA

...

02.06.2016.
Marijana Liović
Poziv na predavanje „Kako smo si ugradili čipove poslušnosti"

Petak, 3. lipnja 2016....

01.06.2016.
Marijana Liović
Predavanje književnice Željke Horvat Vukelja

Slavonski Brod, 6. lipnja 2016....

Publikacije fakulteta