Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Najnovije obavijesti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

27.07.2017.
Krešimir Vulić
Poziv na usmeni razgovor - Stručni suradnik za poslove nabave

...

27.07.2017.
Krešimir Vulić
Poziv na usmeni razgovor - voditelj Ureda za tehničke i pomoćne ...

...

27.07.2017.
Krešimir Vulić
Poziv na usmeni razgovor - spremačica

...

25.07.2017.
Krešimir Vulić
Obavijest o upisu - jesenski rok

...

21.07.2017.
Krešimir Vulić
Poziv na testiranje - Stručni suradnik za poslove nabave

...

21.07.2017.
Krešimir Vulić
Poziv na testiranje - voditelj Ureda za tehničke i pomoćne posl ...

...

21.07.2017.
Krešimir Vulić
Poziv na testiranje - spremačica

...

Publikacije fakulteta