Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Najnovije obavijesti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

26.04.2016.
Super Admin
Obavijest za prijave na programu pedagoško-psihološke i didakti ...

Modul A, Slavonski Brod test

18.01.2017.
Super Admin
Obavijest za prijave na programu pedagoško-psihološku i didakti ...

...

14.12.2016.
Super Admin
Humanitarna akcija Božićna zvijezda 20. prosinca 2016. Slavonsk ...

Humanitarna akcija Božićna zvijezda u Slavonskom Brodu...

13.12.2016.
Super Admin
Izbor novog člana Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

Objavljen je datum održavanja i trajanja izbora...

09.12.2016.
Super Admin
Obavijest o završetku postupka izbora - stručni suradnik za stu ...

Završetak postupka izbora...

07.12.2016.
Marijana Liović
Poziv na Međunarodnu studentsku konferenciju - Kreativnost i stv ...

Slavonski Brod, 27. - 29. travnja 2017....

05.12.2016.
Marijana Liović
Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri

Među brojnim udrugama koje okupljaju mlade sugrađane u Slavonskome je Brodu osnovana Udruga studen...

28.11.2016.
Marijana Liović
EUROWEB+ poziv za prijavu mobilnosti za 2017./2018. godinu

EUROWEB+ je program stipendija/mobilnosti za studente na dodiplomskom, diplomskom, doktorskom ili po...

Publikacije fakulteta