Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Najnovije obavijesti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

20.09.2017.
Krešimir Vulić
OBAVIJEST O UPISU U VIŠE GODINE STUDIJA/PONAVLJANJU GODINE/APSOL ...

...

20.09.2017.
Krešimir Vulić
Obavijest o prijavi za razredbeni postupak za upis na diplomski s ...

...

19.09.2017.
Krešimir Vulić
Obavijest o provedbi Jedinstvene sveučilišne ankete

...

15.09.2017.
Krešimir Vulić
Obavijest o upisu jesenski rok - Slavonski Brod

...

15.09.2017.
Krešimir Vulić
Obavijest o upisu jesenski rok - Osijek

...

13.09.2017.
Krešimir Vulić
Konačna rang ljestvica ostvarenih bodova na dodatnoj provjeri - ...

...

07.09.2017.
Marijana Liović
Održana tiskovna konferencija na temu projekta „Spremni na kli ...

...

Publikacije fakulteta