Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Najnovije obavijesti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

26.04.2016.
Super Admin
Obavijest za prijave na programu pedagoško-psihološke i didakti ...

Modul A, Slavonski Brod test

26.04.2017.
Marijana Liović
Program 3. međunarodne studentske konferencije

Slavonski Brod, 27. – 29. travnja 2017....

21.04.2017.
Marijana Liović
Dani otvorenih vrata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

24. travnja – 5. svibnja 2017....

19.04.2017.
Super Admin
Najava međunarodne znanstvene konferencije na engleskom jeziku

Hrvatska, Dubrovnik, 16–18.10.2019....

14.04.2017.
Marijana Liović
Natječaj za izbor zaposlenika

...

14.04.2017.
Marijana Liović
Festival znanosti

24.-29. travnja 2017....

05.04.2017.
Marijana Liović
Erasmus+ natječaj za odlaznu mobilnost (ne)nastavnog osoblja u a ...

...

03.04.2017.
Marijana Liović
Gostujuće predavanje u okviru programa Erasmus+

Drug prevention in Poland and the phenomenon of "new drugs", Jaroslaw Korczak, PhD (Akademija za spe...

Publikacije fakulteta