Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

14. Međunarodna znanstvena konferencija sportske kinetike

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti kao partnerska institucija poziva sve zainteresirane na sudjelovanje u 14. Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji sportske kinetike. Tema konferencije je "Pokret u ljudskom životu i zdravlju".

Konferencija će se održati u Poreču od 24. do 27. lipnja 2018.

Rok za prijavu radova i sažetaka je 15. travnja 2018.

Organizatori konferencije su Kineziološki fakultet Sveučilišta u  Zagrebu i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu.

Znanstveni pokrovitelj ove konferencije je International Association of Sport Kinetics (IASK), a partneri su: FIEP Europe, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Odsjek za kineziologiju) iz Osijeka, te Hrvatski kineziološki savez.

Pozvane predavače čine poznati istraživači iz cijeloga svijeta:

  1. James Skinner, Ph.D.  FACSM, Professor Emeritus, Indiana University, USA
  2. Han C.G. Kemper, Ph.D., Professor Emeritus,   VU University Medical Center | VUmc ¡EMGO, Institute for Health and CareResearch, Netherland
  3. WĹ odzimierz Starosta, PhD., Professor Emeritus, State Rasearch Institute of Sport,  Warszaw, Poland
  4. WiesĹ aw OsiĹ ski, Ph.D., University of Physical Education, Poznan, Poland

te ostali.

Poziv za sudjelovanje možete preuzeti na sljedećim linkovima:
 

Više detalja o konferenciji možete pročitati na poveznici: http://www.internationalsportkinetics.org