Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

2. osječki dani bioetike

 

 

 

CENTAR ZA INTEGRATIVNU BIOETIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

KATEDRA ZA FILOZOFIJU I POVIJEST FAKULTETA ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

 

2. OSJEČKI DANI BIOETIKE

Osijek, Hrvatska, 5.– 6. XI. 2018.

 

Poziv za prijavu sudjelovanja

na konferenciji „Bioetika, odgoj i obrazovanje“

 

Poštovana kolegice, poštovani kolega,

obavještavamo Vas da Centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  i Katedra za filozofiju i povijest Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku organiziraju  2. osječke dane bioetike, koji će se održati od 5. do 6. XI. 2018. u Osijeku u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Suorganizatori 2. osječkih dana bioetike su Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatsko bioetičko društvo, Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Centar za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta Svetih Ćirila i Metoda u Skopju.

Središnje mjesto u okviru 2. osječkih dana bioetike zauzima međunarodna konferencija o temi „Bioetika, odgoj i obrazovanje“, a osim konferencije održava se okrugli stol o aktualnim bioetičkim pitanjima te prigodna kulturna i umjetnička događanja.

Govoriti o odgoju u suvremeno vrijeme, postaje pitanje od presudne važnosti. Pitanje odgoja nadilazi njegovu tradicionalnu ukorijenjenost u pedagogiji i pedagoškim znanostima te se pokazuje kao pitanje od presudnog filozofskog značaja. S pitanjem odgoja nerazdruživo je vezano i pitanje obrazovanja te u tom smjeru i tim tragom nastojimo promišljati i o pitanjima obrazovanja, obrazovanosti i poluobrazovanosti kao fenomenima i pitanjima suvremene problematike odgoja i obrazovanja.

U sklopu konferencije nastojat ćemo promišljati o važnosti humanističkog ideala obrazovanja onako kako su ga shvaćale plejade velikih mislitelja i filozofa 18. i 19. stoljeća, ali i suvremenih mislitelja i kritičara odgoja i obrazovanja danas. Čini se da temeljene vrijednosti i san prosvjetiteljstva o sveobuhvatno samoobrazovanom i emancipiranom pojedincu u ovome našemu „društvu znanja“ polako odumiru. Svođenjem obrazovanja na izobrazbu ono postaje nešto strano i izvanjsko ljudskome duhu. U akademskim se zajednicama diljem Europe i svijeta već dugi niz desetljeća osjeća snažan zaokret i odricanje od temeljnih humanističkih ideja obrazovanja. Mnogo toga što se propagira i proklamira pod sintagmom „društva znanja“ čini se retoričkom frazom. Brojne reforme obrazovanja vodile su i vode njegovoj ekonomizaciji i komodifikaciji, čime se temeljne humanističke vrijednosti i ideali izvrću i izdaju te time uloga kritičkog subjekta postaje gotovo nemogućom. Ako su osnovni zadaci sveučilišta traženje i predaja istine, onda oni nisu mogući ako za svoju posljednju svrhu nemaju odgoj i obrazovanje cjelokupnog čovjeka.

Ono što je važno istaknuti širi je kontekst svih ovih promjena u današnje suvremeno doba u kojem neoliberalno-tržišno orijentirano kapitalističko društvo, od strane vladajućih politika, odgoj oblikuje, usmjerava i dirigira (eksplicitno ili implicitno) s ciljem oblikovanja (sasvim određenoga profila) građanina-potrošača kao „primjerenog“ člana društvene zajednice koji će znati svoje mjesto u društvu i ponašati se u skladu sa željama i potrebama sveprisutnog tržišta. No, ono što je u odgoju danas, ne znači da nije postojalo tijekom povijesti, samo u drugačijim društvenim uređenjima i drugačijeg željenog „oblika“. U Sparti je odgajan vojnik, u Ateni građanin, odgoj za vlastelu nije bio isti kao odgoj za puk, obrazovanje je bilo samo za „određene“ (imućne, društveno „priznate“ i  za društvenu elitu). Većina odgajatelja (mislimo tu i na roditelje), oni koji su to bili ili jesu, čine „produženu ruku“ (trenutno važećeg) društveno-političkog položaja i dio su ideoloških aparata zajednice, odnosno države i vladajuće klase. A trebamo odgojiti čovjeka. U svijetu u kojem vlada kronični nedostatak odgojnih vrijednosti i obilje odgojnih strategija, roditelji i odgojitelji nalaze se pred teškom, no ne i nemogućom misijom odgojiti čovjeka. Jedan od načina koji nam može pomoći u ovome zadatku je i upoznavanje odgajanika od najmlađe dobi s temeljnim filozofskim pojmovima i temama radi dubljeg sagledavanja realnosti i kritičkog pristupa problemima društva u kojem živimo.

U sklopu konferencije održat će se i okrugli stol vođen idejom projekta Mala filozofija. Projekt Mala filozofija u Hrvatskoj je pokrenuo i vodi doc. dr. sc. Bruno Ćurko, koji će zajedno s jednim od  vodećih svjetskih stručnjaka za pitanje ranog odgoja i filozofije s djecom  Félixom Garcíom Moriyón  sveučilišnim profesorom iz Španjolske sudjelovati u okruglom stolu na kojem će se raspravljati o ranom bioetičkom obrazovanju.

Stoga pozivamo sve zainteresirane znanstvenike/znanstvenice, predstavnice/predstavnike civilnog društva, stručnjake/stručnjakinje i medije da kroz aktivno sudjelovanje na konferenciji informiraju i educiraju javnost  o ovim važnim temama.   

Konferencija je otvorenog tipa za javnost, kombinirana od plenarnog dijela i panela, okruglog stola s mogućnošću poster prezentacija. Službeni jezik konferencije je hrvatski i engleski. Program konferencije i 2. osječkih dana bioetike bit će dostupan nakon 15. 10. 2018. na web stranici organizatora.

Za sudjelovanje na skupu nije predviđena kotizacija. Za sve aktivne sudionike/sudionice 2. osječkih dana bioetike organizatori će pomoći oko pronalaska adekvatnog i prihvatljivog smještaja.

 

S kolegijalnim pozdravima,                                                                                      

doc. dr. sc. Ivica Kelam
                                   Predsjednik Organizacijskog odbora 
2. osječkih dana bioetike

 

KONTAKT:   

Tomislav Nedić (glavni tajnik 2. osječkih dana bioetike):
mob.: +385 (0)91 596 0760
Ivica Kelam
mob: +385 (0)91 494 37 75