Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Alumni UFOS

 

Izborna skupština udruge Alumni UFOS

Pozivamo Vas na
Izbornu skupštinu udruge Alumni UFOS
dana 13. ožujka 2013. godine u 18 sati
Učiteljski fakultet u Osijeku, Cara Hadrijana 10 d

Doc. dr. sc. Marija Sablić, Martina Balažić, odgojiteljica predškolske djece, Tijana Borovac, odgojiteljica predškolske djece, Ksenija Romstein, odgojiteljica predškolske djece i Alma Škugor, diplomirana učiteljica osnovale su dana 11. siječnja 2013. godine Udrugu diplomiranih studenata Učiteljskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Alumni UFOS).

Cilj je osnivanja Udruge povezivanje i udruživanje studenata koji su diplomirali na stručnom, dodiplomskom, prediplomskom i diplomskom i integriranom studiju odgojiteljske i učiteljske struke kao i studenata koji su diplomirali na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a stručno i radno su povezani s Učiteljskim fakultetom, u svrhu očuvanja tradicije i promicanja ugleda učiteljskog i odgojiteljskog poziva, izgradnje suradnje sadašnjih i bivših studenata, uspostava i razvijanje suradnje s ustanovama u kojima rade bivši studenti, poticanje i unaprjeđivanje znanstvenih, stručnih i kulturnih aktivnosti članova.