Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Dijete i jezik danas

VIII. međunarodni znanstveni skup

DIJETE I JEZIK DANAS

Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku

Osijek (Hrvatska), 1. – 2. prosinca 2017.

 

VIII. međunarodni skup DIJETE I JEZIK DANAS odabrao je razvoj pismenosti

kao glavnu temu o kojoj će se govoriti unutar sljedećih podtema:

  1. Izranjajuća i rana pismenost
  2. Razvoj funkcionalne pismenosti
  3. Međujezični utjecaji, jezični krajobraz i razvoj pismenosti
  4. Dječja književnost i razvoj pismenosti
  5. Mediji i razvoj pismenosti

 

 

Važni datumi
Datumi skupa: 1. i 2. prosinca 2017.
Rok za slanje sažetaka: 15. lipnja 2017.
Obavijest o prihvaćanju sažetka: 15. rujna 2017.
Rana registracija: 31. listopada 2017.

 

Dokumenti za preuzimanje
Poziv (pdf)
Prijavni obrazac (docx)