Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Dokumenti

Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Samoanaliza
Samoanaliza (ENG)
Strategija razvoja FOOZOS-a 2017-2021
Pravilnici
Pravilnik o studijima i studiranju Sveučilišta J.J Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
Pravilnik o ocjenjivanju rada znanstvenih novaka
Pravilnik o diplomskom ispitu
Pravilnik o završnim radovima Sveučilišnog studija ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o izjednačavanju stručnih naziva
Pravilnik o izjednačavanju pojedinih stručnih naziva s akademskim nazivom magistra/magistar primarnog obrazovanja
Pravilnik o uvjetima i nacinu ostvarivanja prava na drzavnu stipendiju
Pravilnik o radu
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenta
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvalitete
Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine
Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti
Procedura stvaranja ugovornih obveza, zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima
Pravilnik o provedbi postupaka bagatelne nabave
Pravilnik o studiranju sportaša na visokim učilistima Republike Hrvatske
Uvjeti napredovanja nastavnika
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Pravilnik o provedbi postupka izbora reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja NN 122/2017.
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavne i nastavna zvanja u području umjetnosti NN 61/2017
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja
Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja
Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja_NN_28_2017
Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja
Pravilnik o uvjetima za izbor u umjetničko-nastavna zvanja
Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama
Obrazac br. 1 - Zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje
Obrazac br. 2 - Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno_umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
Obrazac br. 3 - Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
Obrazac br. 4 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta
Obrazac br. 5 - Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda
Obrazac br. 6 - Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto
Obrazac br. 7 - Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje
Obrazac br. 8 - Zahtjev za pokretanje izbora u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto prije isteka pet godina od prethodnog izbora
Financijska izvješća
Financijska izvješća za 2014. godinu
Financijska izvješća za 2015. godinu
Financijska izvješća za 2016. godinu
Financijska izvješća za 2017. godinu
Financijski planovi
Financijski plan za 2017.godinu