Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Domaća zadaća - mit ili potreba

Znanstveno-stručni skup "Domaća zadaća - mit ili potreba"

HM-PROMOTION,

Učiteljski fakultet u Osijeku, petak, 22. studenoga 2013. godine u vremenu od 8:30 do 14:30

Ovim znanstveno-stručnim skupom želimo aktivno uključiti sve zainteresirane u raspravu i promišljanje o svrhovitosti domaćih zadaća, o unaprjeđivanju nastavnog rada, o načinima motiviranja učenika za aktivniji odnos u nastavnom procesu ostavljajući učenicima mogućnost izbora vlastitog puta prema uspjehu.

U prilogu se nalazi poziv za Znanstveno-stručni skup, program Skupa, prijavni obrazac (koji popunjen treba dostaviti najkasnije do 15. studenoga 2013. na ibogut@ufos.hr) i pdf potvrde koju ću sudionici dobiti u završnom dijelu Skupa. Zahvaljujem i srdačno pozdravljam u ime Organizacijskog odbora,

Irella Bogut

Potvrda o sudjelovanju na skupu "Domaća zadaća - mit ili potreba" (pdf)
Poziv za Znanstveno-stručni skup "Domaća zadaća - mit ili potreba" (pdf)
Prijavni obrazac Znanstveno-stručnog skupa "Domaća zadaća - mit ili potreba" (pdf)
Program Znanstveno-stručnog skupa "Domaća zadaća - mit ili potreba" (pdf)