Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

ECL

I svijet ti može biti na dlanu...

Informacije o ECL ispitima za kandidate

Što je ispit ECL?

Što se provjerava ispitom ECL?

Koje se razine znanja provjeravaju ispitom ECL?

Prijave i ispitni termini

Kada se i na koji način uplaćuju troškovi polaganja ispita?

Kontakt

Europski konzorcij za diplomu o postignuću u znanju suvremenih jezika Pečuh

Europski konzorcij za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima (ECL) osnovan je 1992. godine sa središtem u Londonu, a zadaća mu je bila stvoriti homogene jezične testove za jezike država članica Europske Unije. Danas je sjedište Konzorcija u Pečuhu. Testovima ECL provjeravaju se sljedeći jezici: engleski, njemački, mađarski, talijanski, slovački, španjolski, poljski, srpski, rumunjski, ruski, bugarski, češki i hrvatski.

Nacionalni ispitni centar ECL-a (NEC) u Hrvatskoj je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Godine 2008. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku je potpisao sporazum s Europskim konzorcijem za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima (ECL) u Pečuhu. Time je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku proglašen Nacionalnim ispitnim centrom ECL-a u Republici Hrvatskoj. Fakultet je ovlašten za sastavljanje i ocjenjivanje testova ECL na hrvatskome jeziku. Jednako je tako i za druge suvremene jezike odgovorno po jedno ugledno europsko sveučilište u zemlji svakoga pojedinoga jezika.

U Osijeku na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti mogu se polagati ispiti ECL-a za hrvatski jezik te također za engleski, njemački i mađarski jezik, i to na osnovi jednakih kriterija sastavljenih pri procesu standardizacije.

Provjeru jezične sposobnosti obavljaju stručnjaci za ocjenjivanje znanja navedenih jezika, koji pripadaju ispitnom timu ECL-a s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Ispiti ECL-a testiraju usmenu i pismenu sposobnost uporabe navedenih jezika u svakodnevnom diskursu.

Uži ispitni tim ECL-a Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti čine doc. dr. sc. Dubravka Smajić i asistentice Nina Mance i Ivana Trtanj.

Informacije o ECL ispitima za kandidate

Što je ispit ECL?

Ispit ECL međunarodno je priznat ispit za provjeru znanja stranih jezika. Ispit je nastao 1992. godine na poticaj Europskoga savjeta za jezike, uz pomoć ERASMUS- a i programa LINGUA. Njegova zadaća bila je stvoriti homogene jezične testove za jezike država članica Europske zajednice.

Profesionalnu odgovornost jezičnih testova ECL preuzelo je ugledno sveučilište u zemlji svakoga jezika, a ono sastavlja testove i ocjenjuje ih. Na osnovi jednakih kriterija sastavljenih pri procesu standardizacije, ispiti ECL mogu se polagati na engleskome, njemačkome, mađarskome, talijanskome, španjolskome, poljskome, češkome, rumunjskome, ruskome, bugarskome, srpskome, slovačkome i hrvatskome jeziku.

U Hrvatskoj je nacionalni centar ECL–a Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

Što se provjerava ispitom ECL?

Ispiti ECL provjeravaju usmenu i pismenu sposobnost korištenja stranoga jezika u svakodnevnome diskursu u praktičnim, profesionalnim i osobnim temama na različitim stupnjevima složenosti.

Ispit ima četiri razine (A2, B1, B2, C1), a svaka razina testira i procjenjuje četiri osnovne jezične vještine: usmeni ispit vještine slušanja i govorenja, a pismeni ispit vještine pisanja i razumijevanja čitanjem.

Jednojezični ECL ne uključuje gramatičke testove ili zadaće prevođenja.

Na koji se način polažu testovi?
Svaki se test sastoji od dvaju dijelova: pismenoga i usmenoga.
U okviru pismenoga dijela ispita kandidat rješava dva testa:

  1. test za provjeru razumijevanja pročitanoga teksta koji sadrži dva zadatka
  2. test za provjeru pisanja – kandidat piše dva sastavka.

U okviru usmenoga dijela ispita:

  1. kandidat rješava test razumijevanja slušanoga teksta koji sadrži dva zadatka
  2. provjerava se kandidatov govor: predstavljanje, opis slike i razgovor na zadanu temu.

 

Koje se razine znanja provjeravaju ispitom ECL?

Provjeravaju se četiri razine znanja stranoga jezika koje je utvrdio Europski savjet, a označene su kao A2, B1, B2, C1.

Razina A2

Nakon uspješno položenoga ispita na prvoj razini, sposobni ste postaviti pitanje, razumjeti jednostavnija pitanja, komunicirati u kupnji, naručiti jelo i piće u restoranu, razumjeti natpise.

Razina B1

Nakon položenoga ispita na razini B1, sposobni ste dobro se sporazumijevati s kolegama na poslu (ako radite s ljudima kojima je materinski jezik onaj koji ste svladali kao strani), slušati radio i gledati TV emisije, čitati novine, gledati film u kinu ili kazališnu predstavu.

Razina B2

Nakon položenog ispita na razini B2 možete studirati u zemlji čiji ste jezik učili. Upoznali ste strukturu toga jezika, razumjeli njegovu logiku i vjerojatno ga i zavoljeli. Moći ćete uživati u književnosti toga jezika, razumjet ćete obavijesti na željeznici i razgovore ljudi na ulici.

Razina C1

Budući da ste položili četvrtu razinu, postali ste ravnopravan sugovornik izvornih govornika. Vi već govorite, čitate, pišete kao i oni. S njima možete i učiti, istraživati, raditi. Bez ikakvih teškoća možete produbljivati svoja znaja o kulturi, književnosti i povijesti zemlje čiji jezik učite.

 

Prijave i ispitni termini:

ECL EXAMS 2017

ECL Examination Application Form

https://ecl2.inyt.pte.hu/ECLV2/default.aspx

February – (English, German)

Levels B1, C1 3rd February

Level B2 4th February

Application deadline: 9th January

April – (English, Polish, German, Croatian)

Levels A2, B1, C1 – 7th April

Level B2 – 8th April

Deadline for application: 9th March

June- (Hungarian – A2, B1, B2, C1; English, German – B1, B2, C1 )

9th June

Bulgarian, Czeczh, Hungarian – Levels A2, B1, C1

English, German – Levels B1, C1

10th June

English, German, Bulgarian, Czeczh, Hungarian – Level B2

Deadline for application: 11th May

October – (English, German)

Levels B1, C1 - 6th October

Level B2 – 7th October

Deadline for application: 7th September

December – (English, Polish, Hungarian, Croatian)

Levels A2, B1, C1 – 8th December

Level B2 – 9th December

Deadline for application: 9th November

 

 

Kada se i na koji način uplaćuju troškovi polaganja ispita?

Trošak ispita treba uplatiti po prijamu potvrde uspješnosti prijavljivanja ispita e-poštom.

Cijena ispita: 80 € (kunska protuvrijednost)

Dokaz o uplati obvezno je poslati na adresu:
Odsjek za filologiju
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Ulica cara Hadrijana 10
31000 Osijek

Broj žiro-računa: 2500009-1102044575 (Hypo banka)
IBAN: HR18 2500 0091 1020 4457 5
Svrha uplate: Za polaganje ispita ECL

 

Kontakt

Kontakt elektroničkom poštom:

dsmajic@foozos.hr
nmance@foozos.hr
itrtanj@foozos.hr

Tajništvo Konzorcija ECL-a:
SVEUČILIŠTE U PEČUHU
Centar za strane jezike
H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b
Tel.: +36 72 501-500/2133, 2127* Fax: +36 72 251-929
e-mail: ecl©inyt.pte.hu
http://www.ecl-test.com
http://inyt.pte.hu