Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Humanitarno djelo studenata

 

U dane 28. i 29. siječnja 2015. održana je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku radionica izrade didaktičkih kocaka i didaktičkog materijala za jezik, koju je za studente 3. godine Učiteljskoga studija u Osijeku vodio dr.sc. Željko Rački. Studenti su, uz savjete i nadzor Marije Sablić i Marije Lesandrić, izradili i didaktički materijal za učenje jezika prema pedagogiji Marije Montessori.

Kroz ovu humanitarnu volontersku aktivnost studenti su Učiteljskoga studija izradili darove za djecu koja se nalaze u odgojno-obrazovnim ustanovama u neposrednom okruženju Fakulteta (Dječji vrtić Mak, OŠ Frana Krste Frankopana, OŠ Jagode Truhelke i OŠ Ljudevita Gaja).

U humanitarnoj akciji izrade didaktičkih materijala, podržanoj od strane Fakulteta, sudjelovale su sljedeće studentice: Dora Sarađen, Matea Mikulić, Bojana Urukalo, Andrea Klarić-Martinović, Mirna Iljić, Matea Nađ, Josipa Klaić, Doroteja Paprić, Katarina Vicić, Matea Sopić, Ana Marija Štefan, Andrijana Gradištanac i Monika Jukić.