Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Impressum

 

Nakladnik
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Za nakladnika
dr. sc. Damir Matanović, izv. prof.

Urednici
dr. sc. Vesnica Mlinarević, izv. prof.
Maja Brust Nemet, prof.
dr. sc. Jozef Bushati

Recenzenti
dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof.
dr. sc. Asa Morberg, red. prof.
dr. sc. Olivera Gajić, red. prof.
dr. sc. Dina Mehmedbegović, znan. sur.
dr. sc. Merima Čaušević, doc.

Prijevod - engleski jezik
Suzana Lazarević, prof.

Korektura - engleski jezik
Kia Sosa

Lektura-hrvatski jezik
dr. sc. Silvija Ćurak

Cip zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i
sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem /
ISBN 978-953-6965-42-7

Naklada
200