Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Izvedbeni programi

Izvedbeni programi za ak. god. 2017./18.
Izvedbeni program - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Izvedbeni program - Sveučilišni preddiplosmki studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvedbeni program - Izvanredni sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvedbeni program - Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvedbeni program - Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvedbeni program - Sveučilišni preddiplomski studij Kineziologije
Izvedbeni program - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij Slavonski Brod
Izvedbeni program - Izvanredni sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Slavonski Brod
Izvedbeni program - Izvanredni sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja Slavonski Brod
Izvedbeni programi za ak. god. 2016./17.
Izvedbeni program - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij
Izvedbeni program - Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvedbeni program - Izvanredni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvedbeni program - Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvedbeni program - Izvanredni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
Izvedbeni program - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, dislocirani studij u Slavonskom Brodu
Izvedbeni program - Izvanredni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Slavonskom Brodu