Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Kolorirane litografije: Ilustrirana nastavna pomagala u zbirkama Hrvatskoga školskoga muzeja

Dana 15. listopada 2014. na izložbenom prostoru na 1. katu Fakulteta postavljena je i otvorena izložba "KOLORIRANE LITOGRAFIJE: ILUSTRATIVNA NASTAVNA POMAGALA U ZBIRKAMA HRVATSKOGA ŠKOLSKOGA MUZEJA".
Izložbu su otvorili dekan izv. prof. dr. sc. Damir Matanović i ravnateljica Hrvatskog školskog muzeja Branka Manin.