Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Kontakt

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Ulica cara Hadrijana 10

31000 Osijek, PP 330


Kontaktirajte nas

e-mail općenito: helpdesk @ foozos.hr

Ured dekana

tel.: +385 (0)31 321-700

fax.: +385 (0)31 321-899

Ured za studente Osijek

tel.: +385 (0)31 321-712, 321-713

Ured za studente Slavonski Brod

tel.: +385 (0)35 492-640, 492-642, 492-643

Tajništvo

tel.: +385 (0)31 321-710, 321-711

Knjižnica

tel.: +385 (0)31 321-706


Matični broj ustanove: 1404881

OIB: 28082679513

IBAN: HR18 2500 0091 1020 44575