Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Kulturom nastave (p)o učeniku - predstavljanje knjige

Dani otvorenih vrata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.