Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Nastavnici

Redni broj Prezime i ime e-mail Telefon Broj ureda
A
1. ABIČIĆ PETRA, asistentica (zamjena) pabicic@foozos.hr 321-748 60
B
2. BAKOTA Lidija, dr. sc., docentica

lbakota@foozos.hr

Google Scholar profil

321-755 44
3. BENČINA Ksenija, viša lektorica

kbencina@foozos.hr

Google Scholar profil

321-745 58
4.

BERBIĆ KOLAR Emina, dr. sc., izvanredna profesorica

prodekanica za razvojno-stručni rad

eberbic@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-641 Sl. Brod
5. BOGNAR Branko, dr. sc., izvanredni profesor

bbognar@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640

Sl. Brod

6.

BOGUT Irella, dr. sc., izvanredna profesorica

prodekanica za znanost

ibogut@foozos.hr

Google Scholar profil

321-704

 

ured prodekana

 

7. BORIĆ Edita, dr.sc., redovita profesorica

eboric@foozos.hr

Google Scholar Profil

321-737 49
8. BOROVAC Tijana, dr. sc., viša asistentica

tborovac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-731 46
9. BRUST NEMET Maja, dr.sc., viša asistentica

mbrust@foozos.hr

Google Scholar profil

321-742 55
D
10. DOBI BARIŠIĆ Karolina, asistentica

kdobi@foozos.hr

Google Scholar profil

321-753 59
11. DUBOVICKI Snježana, dr.sc., docentica

sdubovicki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-742 55
Đ
12. ĐURĐEVIĆ BABIĆ Ivana, dr.sc., izvanredna profesorica

idjurdjevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-751 59
13. ĐURIĆ TANJA, asistentica (zamjena)  tdjuric@foozos.hr 035/492-645 Sl. Brod
E
14. ERCEGOVAC JAGNJIĆ Gordana, viša predavačica

gordanae@foozos.hr

Google Scholar profil

321-744 57
15. ERK MIRNA, dr.sc., viša predavačica mradisic@foozos.hr  321-746 58
F
16. FLEGAR Željka, dr.sc., docentica

zflegar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-747 61
G
17. GALZINA VJEKOSLAV, dr.sc., docent

vgalzina@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
18. GLIGORIĆ Igor Marko, asistent

igligoric@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
19. GREGOROVIĆ Željko, predavač

zgregorovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-748 60
K
20. KARLAK Manuela, dr. sc., viša asistentica

mkarlak@foozos.hr

Google Scholar profil

321-739 50
21. KATALENIĆ Ana, dr. sc.

akatalenic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-749  60
22. KELAM Ivica, dr. sc., docent ikelam@foozos.hr 321-727 23
23. KLARIČIĆ IVANA, asistentica

iklaricic@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
24.

KOLAR BEGOVIĆ Zdenka, dr.sc., redovita profesorica

prodekanica za posl.odn. i međunar.sur.

zkolar@mathos.hr

zkolar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-702

ured prodekana

25. KOLAR ŠUPER Ružica, dr.sc., izvanredna profesorica

rkolar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-728 40
26. KOPORČIĆ Maja, asistentica mkoporcic@foozos.hr  035/492-640 Sl. Brod
27. KOVAČEVIĆ Jelena, mr.art., docentica jkovacevic@foozos.hr 321-757 56
28. KRUMES Irena, dr. sc., docentica

ikrumes@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
29. KUJUNDŽIĆ Goran, dr. art., docent gkujundzic@foozos.hr  321-757 35
L
30. LOVRINČEVIĆ Jurica, predavač jlovrincevic@foozos.hr   13
M
31. MAJDENIĆ Valentina, dr. sc., docentica

vmajdenic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-755 44
32. MANCE Nina, dr. sc., viša asistentica nmance@foozos.hr 321-725 45
33. MARINIĆ Ivana, dr.sc., viša asistentica

imarinic@foozos.hr

Google Scholar Profil

321-745 58
34. MATANOVIĆ Damir, dr. sc., redoviti profesor, dekan dmatanovic@foozos.hr

321-700

ured dekana

35. MAYER Lana, dr.sc., viša asistentica

lmayer@foozos.hr

Google Scholar profil

321-738 50
36. MILIĆ Tomislav, asistent (zamjena) tmilic@foozos.hr 321-750 59
37. MIRKOVIĆ MOGUŠ Ana, dr. sc., viša asistentica

amirkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-750 59
38.

MLINAREVIĆ Vesnica, dr. sc., izvanredna profesorica

prodekanica za nastavu

vmlinarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-703

 

ured prodekana

39. MORITZ Ivana, dr. sc., viša asistentica imoritz@foozos.hr 321-746 58
40. MOSLAVAC BIČVIĆ Diana, asistentica dmoslavac@foozos.hr 321-748 60
N
41. NIKOLIĆ Lidija, dr. sc., viša predavačica

lnikolic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-744 57
42. NUHANOVIĆ Sanja, predavačica

snuhanovic@foozos.hr

Google Scholar profil 

035/492-640 Sl. Brod
43. NUJIĆ Pavao, asistent pnujic@foozos.hr 321-752 59
O        
44. OTKOVIĆ Petar, asistent (zamjena) potkovic@foozos.hr 321-741 54
P
45. PEKO Anđelka, dr.sc., redovita profesorica u trajnom zvanju

apeko@foozos.hr 

Google Scholar profil

321-724 29
46. PERIĆ KRALJIK Mira, redovita profesorica umjetnosti 

mperic@foozos.hr 

Google Scholar profil

321-720 27
47. PERKOVIĆ KRIJAN Ivana, dr.sc., znanstvena novakinja

iperkovic@foozos.hr

Google Scholar profil 

035/492-640 Sl. Brod
48.

POPOVIĆ ANA, stručna suradnica

apopovic@foozos.hr 321-757 56
49. POPOVIĆ Željko, mr. sc., profesor visoke škole

popovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-736 23
R
50. RAČKI Željko, dr. sc., viši asistent

zracki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-735 48
51. RASTOVSKI Dražen, mr. sc., viši predavač drastovski@foozos.hr 321-740 53
52. ROMSTEIN Ksenija, dr. sc., docentica

kromstein@foozos.hr

Google Scholar profil

321-730 46
S
53. SABLIĆ Marija, dr.sc., docentica

msablic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-734 48
54. SEKOL Ivana, dr. sc., docentica

isekol@foozos.hr

Google Scholar Profil

  61
55. SMAJIĆ Dubravka, dr. sc., docentica

dsmajic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-725 45
56. SOMOLANJI TOKIĆ Ida, asistentica

isomolanji@foozos.hr

Google Scholar profil

321-729 46
57. SVALINA Vesna, dr. sc., docentica

vsvalina@foozos.hr

Google Scholar profil

321-743 35
Š
58. ŠKUGOR Alma, dr. sc., docentica

askugor@foozos.hr

Google Scholar profil

321-737 49
59. ŠOŠIĆ Marko, dr.art., viši asistent msosic@foozos.hr  321-757 35
T
60. TOKIĆ Ružica, asistentica rtokic@foozos.hr  321-726 38
61. TOMAC Zvonimir, dr. sc., docent

ztomac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-740 53
62. TRTANJ Ivana, dr. sc., poslijedoktorandica

itrtanj@foozos.hr

Google Scholar profil

321-756 45
U
63. UŽAREVIĆ Zvonimir, dr. sc., docent

zuzarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-727 23
V
64. VARGA Rahaela, dr.sc., docentica

rvarga@foozos.hr

Google Scholar profil

321-749 60
65. VELKI Tena, dr. sc., docentica

tvelki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-733 47
66. VIDRANSKI Tihomir, dr. sc., docent

tvidranski@foozos.hr

Google Scholar profil

321-741 54
67. VOLNER Hrvoje, dr. sc., docent

hvolner@foozos.hr

Google Scholar profil

321-722 27
Ž
68. ŽIVKOVIĆ ZEBEC Vedrana, dr. sc., viša asistentica

vzivkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-758 45
69. ŽUPAN Daria, predavačica dzupan@foozos.hr  321-741 54