Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Nastavnici

Redni broj Prezime i ime e-mail Telefon Broj ureda
A        
1. AJMAN Hrvoje, dr. sc. asistent

hajman@foozos.hr

Google Scholar profil

  64
B
2. BAKOTA Lidija, dr. sc., docentica

lbakota@foozos.hr

Google Scholar profil

321-755 44
3. BENČINA Ksenija, viša lektorica

kbencina@foozos.hr

Google Scholar profil

321-745 61
4.

BERBIĆ KOLAR Emina, dr. sc., izvanredna profesorica

prodekanica za razvojno-stručni rad

eberbic@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-641 Sl. Brod
5.

Bijuković Maršić Mirta, predavač

mbijukovic@foozos.hr

   
6.

BOGUT Irella, dr. sc., izvanredna profesorica

prodekanica za znanost

ibogut@foozos.hr

Google Scholar profil

321-704

 

ured prodekana

 

7. BORIĆ Edita, dr.sc., redovita profesorica

eboric@foozos.hr

editaboric@yahoo.com

Google Scholar Profil

321-737 45
8. BOROVAC Tijana, dr. sc., docentica

tborovac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-731 49
9. BRUST NEMET Maja, dr.sc., docentica

mbrust@foozos.hr

Google Scholar profil

321-742 58
C
10. CAKIĆ Lara, dr. sc., docentica

lcakic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-732 50
11. CVENIĆ Josip, dr. sc., docent

jcvenic@foozos.hr

Google Scholar profil

  65
D
12. DOBI BARIŠIĆ Karolina, asistentica

kdobi@foozos.hr

Google Scholar profil

321-753 62
13. DUBOVICKI, Snježana, dr. sc., docentica

sdubovicki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-742 58
Đ
14. ĐURĐEVIĆ BABIĆ Ivana, dr.sc., izvanredna profesorica

idjurdjevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-751 62
E
15. ERCEGOVAC-JAGNJIĆ Gordana, viša predavačica

gordanae@foozos.hr

Google Scholar profil

321-744 60
16. ERK MIRNA, dr.sc., viša predavačica mradisic@foozos.hr  321-746 61
F
17. FLEGAR Željka, dr.sc., izvanredna profesorica

zflegar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-747 46
G
18. GALIĆ Tvrtko, univ.spec.oec., stručni suradnik

tgalic@foozos.hr

Google Scholar profil

   65
19. GALZINA VJEKOSLAV, dr.sc., docent

vgalzina@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
20. GLIGORIĆ Igor Marko, dr. sc. poslijedoktorand

igligoric@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
21. GREGOROVIĆ Željko, predavač

zgregorovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-748 63
H        
22. Huljev Antonija, dr. sc. asistentica

ahuljev@foozos.hr

   
K
23. KARLAK Manuela, dr. sc., viša asistentica

mkarlak@foozos.hr

Google Scholar profil

321-739 53
24. KATALENIĆ Ana, dr. sc., poslijedoktorandica

akatalenic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-749  63
25. KELAM Ivica, dr. sc., docent

ikelam@foozos.hr

Google Scholar profil

321-727 23
26. KLARIČIĆ IVANA, asistentica

iklaricic@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
27.

KOLAR-BEGOVIĆ Zdenka, dr.sc., redovita profesorica

prodekanica za posl.odn. i međunar.sur.

zkolar@mathos.hr

zkolar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-702

ured prodekana

28. KOLAR-ŠUPER Ružica, dr.sc., izvanredna profesorica

rkolar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-728 40
29. KOVAČEVIĆ Jelena, mr.art., docentica jkovacevic@foozos.hr 321-757 59
30. KRUMES Irena, dr. sc., docentica

ikrumes@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
31. KUJUNDŽIĆ Goran, dr. art., izvanredni profesor umjetnosti gkujundzic@foozos.hr  321-757 35
L
32. LOVRINČEVIĆ Jurica, predavač jlovrincevic@foozos.hr   13
M
33. MAJDENIĆ Valentina, dr. sc., docentica

vmajdenic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-755 47
34. Malečić Zoran, predavač

zmalecic@foozos.hr

 321-740  56
35. MANCE Nina, dr. sc., viša asistentica

nmance@foozos.hr

Google Scholar profil

321-725 48
36. MARINIĆ Ivana, dr.sc., viša asistentica

imarinic@foozos.hr

Google Scholar Profil

321-745 61
37. MATANOVIĆ Damir, dr. sc., redoviti profesor, dekan dmatanovic@foozos.hr

321-700

ured dekana

38. MAYER Lana, dr.sc., viša asistentica

lmayer@foozos.hr

Google Scholar profil

321-738 53
39. MIRKOVIĆ MOGUŠ Ana, dr. sc., viša asistentica

amirkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-750 62
40.

MLINAREVIĆ Vesnica, dr. sc., redovita profesorica

prodekanica za nastavu

vmlinarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-703

 

ured prodekana

41. MORITZ Ivana, dr. sc., viša asistentica imoritz@foozos.hr 321-746 61
42. MOSLAVAC BIČVIĆ Diana, predavačica

dmoslavac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-748 63
N
43. NIKOLIĆ Lidija, dr. sc., viša predavačica

lnikolic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-744 60
44. NUJIĆ Pavao, asistent

pnujic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-752 62
O        
45. OTKOVIĆ Petar, asistent

potkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-741 57
P
46. PEKO Anđelka, dr.sc., redovita profesorica u trajnom zvanju

apeko@foozos.hr 

Google Scholar profil

321-724 29
47. PERIĆ Mira, redovita profesorica umjetnosti 

mperic@foozos.hr 

Google Scholar profil

321-720 27
48. PERKOVIĆ KRIJAN Ivana, dr.sc., znanstvena novakinja

iperkovic@foozos.hr

Google Scholar profil 

035/492-640 Sl. Brod
49.

POPOVIĆ Ana, stručna suradnica

apopovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-757 59
50. POPOVIĆ Željko, mr. sc., profesor visoke škole

popovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-736 23
R
51. RAČKI Željko, dr. sc., docent

zracki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-735 51
52. RASTOVSKI Dražen, mr. sc., viši predavač drastovski@foozos.hr 321-740 56
53. ROMSTEIN Ksenija, dr. sc., docentica

kromstein@foozos.hr

Google Scholar profil

321-730 49
S
54. SABLIĆ Marija, dr.sc., izvanredna profesorica

msablic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-734 51
55. SEKOL Ivana, dr. sc., docentica

isekol@foozos.hr

Google Scholar Profil

  65
56. SMAJIĆ Dubravka, dr. sc., docentica

dsmajic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-725 48
57. SOMOLANJI TOKIĆ Ida, asistentica

isomolanji@foozos.hr

Google Scholar profil

321-729 46
58. SVALINA Vesna, dr. sc., docentica

vsvalina@foozos.hr

Google Scholar profil

321-743 52
Š
59. ŠKUGOR Alma, dr. sc., docentica

askugor@foozos.hr

Google Scholar profil

321-737 52
60. ŠOŠIĆ Marko, dr.art., docent msosic@foozos.hr  321-757 35
T
61. TOKIĆ Ružica, asistentica

rtokic@foozos.hr 

Google scholar profil

321-726 49
62. TOMAC Zvonimir, dr. sc., docent

ztomac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-740 56
63. TRTANJ Ivana, dr. sc., poslijedoktorandica

itrtanj@foozos.hr

Google Scholar profil

321-756 48
U
64. UŽAREVIĆ Zvonimir, dr. sc., docent

zuzarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-727 23
V
65. VARGA Rahaela, dr.sc., docentica

rvarga@foozos.hr

Google Scholar profil

321-749 63
66. VELKI Tena, dr. sc., izvanredna profesorica

tvelki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-733 50
67. VIDRANSKI Tihomir, dr. sc., izvanredni profesor

tvidranski@foozos.hr

Google Scholar profil

321-741 57
68. VOLNER Hrvoje, dr. sc., docent

hvolner@foozos.hr

Google Scholar profil

321-722 27
69. VUČETIĆ Andrea, asistentica (zamjena)

avucetic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-754 47
Ž
70. ŽIVKOVIĆ ZEBEC Vedrana, dr. sc., viša asistentica

vzivkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-758 48
71. ŽUPAN TADIJANOV Daria, predavačica dzupan@foozos.hr  321-741 57