Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Nastavnici

Redni broj Prezime i ime e-mail Telefon Broj ureda
A
1. ABIČIĆ PETRA, asistent (zamjena) pabicic@foozos.hr 321-748 60
B
2. BAKOTA Lidija, dr. sc., doc.

lbakota@foozos.hr

Google Scholar profil

321-755 44
3. BENČINA Ksenija, viša lektorica

kbencina@foozos.hr

Google Scholar profil

321-745 58
4.

BERBIĆ KOLAR Emina, dr. sc., izv.prof.

prodekanica za razvojno-stručni rad

eberbic@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-641 Sl. Brod
5. BOGNAR Branko, dr. sc., izv.prof.

bbognar@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640

Sl. Brod

6.

BOGUT Irella, dr. sc., izv.prof.

prodekanica za znanost

ibogut@foozos.hr

Google Scholar profil

321-704

 

ured prodekana

 

7. BORIĆ Edita, dr.sc., red. prof.

eboric@foozos.hr

Google Scholar Profil

321-737 49
8. BOROVAC Tijana, dr. sc. viši asist.

tborovac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-731 46
9. BRUST NEMET Maja, dr.sc. viši asist.

mbrust@foozos.hr

Google Scholar profil

321-742 55
D
10. DOBI BARIŠIĆ Karolina, asistent

kdobi@foozos.hr

Google Scholar profil

321-753 59
11. DUBOVICKI Snježana, dr.sc., doc.

sdubovicki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-742 55
Đ
12. ĐURĐEVIĆ BABIĆ Ivana, dr.sc., doc.

idjurdjevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-751 59
13. ĐURIĆ TANJA, asistent (zamjena)  tdjuric@foozos.hr 035/492-645 Sl. Brod
E
14. ERCEGOVAC JAGNJIĆ Gordana, v. predavač

gordanae@foozos.hr

Google Scholar profil

321-744 57
15. ERK MIRNA, dr.sc., viši predavač mradisic@foozos.hr  321-746 58
F
16. FLEGAR Željka, dr.sc., doc.

zflegar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-747 61
G
17. GALZINA VJEKOSLAV, dr.sc., doc.

vgalzina@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
18. GLIGORIĆ Igor Marko, asistent

igligoric@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
19. GREGOROVIĆ Željko, pred.

zgregorovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-748 60
K
20. KARLAK Manuela, dr. sc. viši asist.

mkarlak@foozos.hr

Google Scholar profil

321-739 50
21. KATALENIĆ Ana, zn. nov.- asist.

akatalenic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-749  60
22. KELAM Ivica, dr. sc., doc. ikelam@foozos.hr 321-727 23
23. KLARIČIĆ IVANA, asistent

iklaricic@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
24.

KOLAR BEGOVIĆ Zdenka, dr.sc., izv. prof.

prodekanica za posl.odn. i međunar.sur.

zkolar@mathos.hr

zkolar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-702

ured prodekana

25. KOLAR ŠUPER Ružica, dr.sc., izv. prof.

rkolar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-728 40
26. KOPORČIĆ Maja, asistent mkoporcic@foozos.hr  035/492-640 Sl. Brod
27. KOVAČEVIĆ Jelena, mr.art., doc. jkovacevic@foozos.hr 321-757 56
28. KOZIĆ Ana, asistent (zamjena) akozic@foozos.hr 321-753 59
29. KRUMES Irena, dr. sc., viši asist.

ikrumes@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
30. KUJUNDŽIĆ Goran, dr. art., doc. gkujundzic@foozos.hr  321-757 35
L
31. LOVRINČEVIĆ Jurica, predavač jlovrincevic@foozos.hr   13
M
32. MAJDENIĆ Valentina, dr. sc., doc.

vmajdenic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-755 44
33. MANCE Nina, dr. sc., viši asist. nmance@foozos.hr 321-725 45
34. MARINIĆ Ivana, dr.sc., viši asist.

imarinic@foozos.hr

Google Scholar Profil

321-745 58
35. MATANOVIĆ Damir, dr. sc., izv. prof. dekan dmatanovic@foozos.hr

321-700

ured dekana

36. MAYER Lana, dr.sc., viši asistent

lmayer@foozos.hr

Google Scholar profil

321-738 50
37. MILIĆ Tomislav, asistent (zamjena) tmilic@foozos.hr 321-750 59
38. MIRKOVIĆ MOGUŠ Ana, dr. sc., viši asist.

amirkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-750 59
39.

MLINAREVIĆ Vesnica, dr. sc., izv. prof.

prodekanica za nastavu

vmlinarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-703

 

ured prodekana

40. MORITZ Ivana, dr. sc., viši asist. imoritz@foozos.hr 321-746 58
41. MOSLAVAC BIČVIĆ Diana, asistent dmoslavac@foozos.hr 321-748 60
N
42. NIKOLIĆ Lidija, dr. sc., viši pred.

lnikolic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-744 57
43. NUHANOVIĆ Sanja, predavač

snuhanovic@foozos.hr

Google Scholar profil 

035/492-640 Sl. Brod
44. NUJIĆ Pavao, asistent pnujic@foozos.hr 321-752 59
P
45. PEKO Anđelka, dr.sc., redoviti profesor u trajnom zvanju

apeko@foozos.hr 

Google Scholar profil

321-724 29
46. PERIĆ KRALJIK Mira, izvanredni profesor

mperic@foozos.hr 

Google Scholar profil

321-720 27
47. PERKOVIĆ KRIJAN Ivana, dr.sc., znanstvena novakinja

iperkovic@foozos.hr

Google Scholar profil 

035/492-640 Sl. Brod
48. POPOVIĆ Željko, mr. sc., prof.v.šk.

popovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-736 23
R
49. RAČKI Željko, dr. sc., viši asist.

zracki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-735 48
50. RASTOVSKI Dražen, mr. sc., viši pred. drastovski@foozos.hr 321-740 53
51. ROMSTEIN Ksenija, dr. sc., viši asist.

kromstein@foozos.hr

Google Scholar profil

321-730 46
S
52. SABLIĆ Marija, dr.sc., doc.

msablic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-734 48
53. SEKOL Ivana, dr. sc., doc.

isekol@foozos.hr

Google Scholar Profil

  61
54. SMAJIĆ Dubravka, dr. sc., doc.

dsmajic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-725 45
55. SOMOLANJI TOKIĆ Ida, asistent

isomolanji@foozos.hr

Google Scholar profil

321-729 46
56. SVALINA Vesna, dr. sc., doc.

vsvalina@foozos.hr

Google Scholar profil

321-743 35
Š
57. ŠKUGOR Alma, dr. sc., doc.

askugor@foozos.hr

Google Scholar profil

321-737 49
58. ŠOŠIĆ Marko, dr.art., viši asistent msosic@foozos.hr  321-757 35
T
59. TOKIĆ Ružica, asistent rtokic@foozos.hr  321-726 38
60. TOMAC Zvonimir, dr. sc., doc.

ztomac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-740 53
61. TRTANJ Ivana, dr. sc., poslijedoktorand

itrtanj@foozos.hr

Google Scholar profil

321-756 45
U
62. UŽAREVIĆ Zvonimir, dr. sc., doc.

zuzarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-727 23
V
63. VARGA Rahaela, dr.sc., poslijedoktorand

rvarga@foozos.hr

Google Scholar profil

321-749 60
64. VELKI Tena, dr. sc., doc.

tvelki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-733 47
65. VIDRANSKI Tihomir, dr. sc., doc.

tvidranski@foozos.hr

Google Scholar profil

321-741 54
66. VOLNER Hrvoje, dr. sc., doc.

hvolner@foozos.hr

Google Scholar profil

321-722 27
Ž
67. ŽIVKOVIĆ ZEBEC Vedrana, dr. sc., viši asist.

vzivkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-758 45
68. ŽUPAN Daria, predavač dzupan@foozos.hr  321-741 54