Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Nastavnici

Redni broj Prezime i ime e-mail Telefon Broj ureda
B
1. BAKOTA Lidija, dr. sc., docentica

lbakota@foozos.hr

Google Scholar profil

321-755 44
2. BENČINA Ksenija, viša lektorica

kbencina@foozos.hr

Google Scholar profil

321-745 58
3.

BERBIĆ KOLAR Emina, dr. sc., izvanredna profesorica

prodekanica za razvojno-stručni rad

eberbic@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-641 Sl. Brod
4.

BOGUT Irella, dr. sc., izvanredna profesorica

prodekanica za znanost

ibogut@foozos.hr

Google Scholar profil

321-704

 

ured prodekana

 

5. BORIĆ Edita, dr.sc., redovita profesorica

eboric@foozos.hr

Google Scholar Profil

321-737 49
6. BOROVAC Tijana, dr. sc., docentica

tborovac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-731 46
7. BRUST NEMET Maja, dr.sc., docentica

mbrust@foozos.hr

Google Scholar profil

321-742 55
C
8. CAKIĆ Lara, dr. sc., docentica

lcakic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-732 47
D
9. DOBI BARIŠIĆ Karolina, asistentica

kdobi@foozos.hr

Google Scholar profil

321-753 59
10. DUBOVICKI, Snježana, dr. sc., docentica

sdubovicki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-742 55
Đ
11. ĐURĐEVIĆ BABIĆ Ivana, dr.sc., izvanredna profesorica

idjurdjevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-751 59
E
12. ERCEGOVAC JAGNJIĆ Gordana, viša predavačica

gordanae@foozos.hr

Google Scholar profil

321-744 57
13. ERK MIRNA, dr.sc., viša predavačica mradisic@foozos.hr  321-746 58
F
14. FLEGAR Željka, dr.sc., docentica

zflegar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-747 61
G
15. GALZINA VJEKOSLAV, dr.sc., docent

vgalzina@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
16. GLIGORIĆ Igor Marko, dr. sc. asistent

igligoric@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
17. GREGOROVIĆ Željko, predavač

zgregorovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-748 60
K
18. KARLAK Manuela, dr. sc., viša asistentica

mkarlak@foozos.hr

Google Scholar profil

321-739 50
19. KATALENIĆ Ana, dr. sc., poslijedoktorandica

akatalenic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-749  60
20. KELAM Ivica, dr. sc., docent ikelam@foozos.hr 321-727 23
21. KLARIČIĆ IVANA, asistentica

iklaricic@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
22.

KOLAR BEGOVIĆ Zdenka, dr.sc., redovita profesorica

prodekanica za posl.odn. i međunar.sur.

zkolar@mathos.hr

zkolar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-702

ured prodekana

23. KOLAR ŠUPER Ružica, dr.sc., izvanredna profesorica

rkolar@foozos.hr

Google Scholar profil

321-728 40
24. KOVAČEVIĆ Jelena, mr.art., docentica jkovacevic@foozos.hr 321-757 56
25. KRUMES Irena, dr. sc., docentica

ikrumes@foozos.hr

Google Scholar profil

035/492-640 Sl. Brod
26. KUJUNDŽIĆ Goran, dr. art., izvanredni profesor umjetnosti gkujundzic@foozos.hr  321-757 35
L
27. LOVRINČEVIĆ Jurica, predavač jlovrincevic@foozos.hr   13
M
28. MAJDENIĆ Valentina, dr. sc., docentica

vmajdenic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-755 44
29. MANCE Nina, dr. sc., viša asistentica nmance@foozos.hr 321-725 45
30. MARINIĆ Ivana, dr.sc., viša asistentica

imarinic@foozos.hr

Google Scholar Profil

321-745 58
31. MATANOVIĆ Damir, dr. sc., redoviti profesor, dekan dmatanovic@foozos.hr

321-700

ured dekana

32. MAYER Lana, dr.sc., viša asistentica

lmayer@foozos.hr

Google Scholar profil

321-738 50
33. MIRKOVIĆ MOGUŠ Ana, dr. sc., viša asistentica

amirkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-750 59
34.

MLINAREVIĆ Vesnica, dr. sc., redovita profesorica

prodekanica za nastavu

vmlinarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-703

 

ured prodekana

35. MORITZ Ivana, dr. sc., viša asistentica imoritz@foozos.hr 321-746 58
36. MOSLAVAC BIČVIĆ Diana, predavačica

dmoslavac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-748 60
N
37. NIKOLIĆ Lidija, dr. sc., viša predavačica

lnikolic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-744 57
38. NUHANOVIĆ Sanja, predavačica

snuhanovic@foozos.hr

Google Scholar profil 

035/492-640 Sl. Brod
39. NUJIĆ Pavao, asistent pnujic@foozos.hr 321-752 59
O        
40. OTKOVIĆ Petar, asistent (zamjena) potkovic@foozos.hr 321-741 54
P
41. PEKO Anđelka, dr.sc., redovita profesorica u trajnom zvanju

apeko@foozos.hr 

Google Scholar profil

321-724 29
42. PERIĆ KRALJIK Mira, redovita profesorica umjetnosti 

mperic@foozos.hr 

Google Scholar profil

321-720 27
43. PERKOVIĆ KRIJAN Ivana, dr.sc., znanstvena novakinja

iperkovic@foozos.hr

Google Scholar profil 

035/492-640 Sl. Brod
44.

POPOVIĆ Ana, stručna suradnica

apopovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-757 56
45. POPOVIĆ Željko, mr. sc., profesor visoke škole

popovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-736 23
R
46. RAČKI Željko, dr. sc., docent

zracki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-735 48
47. RASTOVSKI Dražen, mr. sc., viši predavač drastovski@foozos.hr 321-740 53
48. ROMSTEIN Ksenija, dr. sc., docentica

kromstein@foozos.hr

Google Scholar profil

321-730 46
S
49. SABLIĆ Marija, dr.sc., izvanredna profesorica

msablic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-734 48
50. SEKOL Ivana, dr. sc., docentica

isekol@foozos.hr

Google Scholar Profil

  61
51. SMAJIĆ Dubravka, dr. sc., docentica

dsmajic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-725 45
52. SOMOLANJI TOKIĆ Ida, asistentica

isomolanji@foozos.hr

Google Scholar profil

321-729 46
53. SVALINA Vesna, dr. sc., docentica

vsvalina@foozos.hr

Google Scholar profil

321-743 35
Š
54. ŠKUGOR Alma, dr. sc., docentica

askugor@foozos.hr

Google Scholar profil

321-737 49
55. ŠOŠIĆ Marko, dr.art., docent msosic@foozos.hr  321-757 35
T
56. TOKIĆ Ružica, asistentica rtokic@foozos.hr  321-726 38
57. TOMAC Zvonimir, dr. sc., docent

ztomac@foozos.hr

Google Scholar profil

321-740 53
58. TRTANJ Ivana, dr. sc., poslijedoktorandica

itrtanj@foozos.hr

Google Scholar profil

321-756 45
U
59. UŽAREVIĆ Zvonimir, dr. sc., docent

zuzarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-727 23
V
60. VARGA Rahaela, dr.sc., docentica

rvarga@foozos.hr

Google Scholar profil

321-749 60
61. VELKI Tena, dr. sc., docentica

tvelki@foozos.hr

Google Scholar profil

321-733 47
62. VIDRANSKI Tihomir, dr. sc., izvanredni profesor

tvidranski@foozos.hr

Google Scholar profil

321-741 54
63. VOLNER Hrvoje, dr. sc., docent

hvolner@foozos.hr

Google Scholar profil

321-722 27
Ž
64. ŽIVKOVIĆ ZEBEC Vedrana, dr. sc., viša asistentica

vzivkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

321-758 45
65. ŽUPAN Daria, predavačica dzupan@foozos.hr  321-741 54