Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Natječaj za individualne freemover mobilnosti u okviru programa CEEPUS

 

Otvoren je natječaj za "freemover" mobilnosti u CEEPUS-u, za mobilnosti u ljetnom semestru tekuće akademske godine, s krajnjim rokom prijave do 30. studenoga 2017.  (moguće je podnijeti prijave i nakon navedenog roka, no veća je vjerojatnost da će prijava biti potvrđena ako stigne do kraja studenog ili barem na samom početku prosinca).

Na natječaju za "freemover" mobilnosti moguće je podnijeti prijavu i ostvariti mobilnost na ustanovu s kojom matična ustanova nije u CEEPUS mreži, niti ima prethodno potpisani ugovor o međuinstitucionalnoj suradnji. 

U slučaju dobivanja stipendije u "freemover" kategoriji, stipendisti će ostvariti iste uvjete kao i prijavitelji za mobilnost unutar CEEPUS mreža: iznosi stipendija te razdoblje mobilnosti istovjetni su za sve CEEPUS stipendiste.Iznosi stipendija u programu CEEPUS razlikuju se od zemlje do zemlje, dostupni su na stranici CEEPUS-a, www.ceepus.info<http://www.ceepus.info>, klikom na zastavu pojedine zemlje (u CEEPUS-u prihvatne zemlje isplaćuju stipendije).

Studenti podnose prijavu u sljedećim kategorijama:  

1.  Student - za semestralne mobilnosti, razdoblje mobilnosti najmanje tri mjeseca

2.  Short Term Student - mobilnosti u svrhu pisanja završnog rada ili istraživanja - za razdoblje mobilnosti od 1 do 3 mjeseca

Prilikom ispunjavanja online prijave, studenti trebaju učitati dodatnu dokumentaciju u sustav CEEPUS-a (prihvatno pismo strane ustanove te 2 pisma preporuke matične ustanove). 

Nastavno osoblje podnosi prijavu u kategoriji "Teacher", za razdoblje od 5 do 30 dana. Svrha nastavničke mobilnosti u CEEPUS-u je držanje predavanja ili mentorski rad sa studentima, od minimalno 6 sati tjedno, što treba jasno navesti u prijavi u polju "Motivation". Prilikom ispunjavanja online prijave, nastavnici trebaju učitati prihvatno pismo strane ustanove u sustav CEEPUS-a.

Obrasci za svu dodatnu dokumentaciju dostupni su na stranici CEEPUS-a. 

U slučaju dobivanja stipendije, Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj vrši djelomični ili potpuni povrat putnih troškova nakon ostvarene mobilnosti prema proceduri objavljenojovdje<http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/ceepus/procedura-za-povrat-putnih-troskova/>(uz napomenu kako će trenutno važeća procedura za povrat putnih troškova biti izmijenjena u narednom razdoblju, no i dalje će se vraćati putni troškovi odlaznim stipendistima.)

 Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama AMPEU, a prijave se podnose putem platforme CEEPUS-a, www.ceepus.info<http://www.ceepus.info>.

 U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja, obratiti se na ceepus@mobilnost.hr<mailto:ceepus@mobilnost.hr>.