Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

OBAVIJEST O POČETKU NASTAVE NA IZVANREDNOM PREDDIPLOMSKOM STUDIJU RANOGA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Nastava  na izvanrednom preddiplomskom studiju Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Osijeku i Slavonskom Brodu počinje 11. listopada 2018. prema rasporedu (RASPORED)