Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Obavijest o prijavi za razredbeni postupak za upis na diplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 

Tekst natječaja možete pročitati ovdje.

 

UPUTE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

za upis na:  diplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek

izvanredni diplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja obrazovanja, Osijek

izvanredni diplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod

 

Uvjeti upisa:

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ili
 • Završen stručni studij i položeni ispiti razlikovne godine studija

Upute za prijave za razredbeni postupak:

 • prijave se primaju do 22. rujna godine
 • prijave se predaju poštom ili osobno u Uredu za studente (Cara Hadrijana 10, Osijek)
 • pristupnik koji prijavljuje više studija podnosi zasebnu prijavu za svaki studij i plaća troškove razredbenog postupka za svaku prijavu

Potrebna dokumentacija:

 • popunjeni obrazac prijave koji možete preuzeti ovdje.
 • svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju s najmanje 180 ECTS bodova
 • svjedodžba o završenom stručnom studiju i potvrda o položenim ispitima razlikovne godine
 • dopunska isprava o studiju (supplement) ili prijepis ocjena
 • rodni list
 • domovnica
 • potvrda o uplaćenim troškovima za razredbeni postupak
 • velika kuverta s poštanskom markom i adresom kandidata

Upute za plaćanje troškova Razredbenog postupka:

PRIMATELJ:    FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

                        OSIJEK, CARA HADRIJANA 10

IBAN PRIMATELJA:    HR1825000091102044575

MODEL:   HR00

POZIV NA BROJ PRIMATELJA: upisati OIB-4802 (npr. 11111111111-4802)

OPIS PLAĆANJA:  TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA

PLATITELJ:                  upisati ime, prezime i adresu uplatitelja

 

Studiji Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja neće se izvoditi ako se ne popuni kvota.