Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Obavijest o upisu na prvu godinu studija u akademskoj 2016./17. godini

JESENSKI UPISNI ROK

 

Upisi na studije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti provodit će se:

1. U OSIJEKU (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek)

21. rujna 2016. u 9:00 sati - izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja – OSIJEK, predavaonica broj 1 (nastavna zgrada Fakulteta, prizemlje)

2. U SLAVONSKOM BRODU (Dislocirani studiji u Slavonskom Brodu, Gundulićeva 20, 35000 Slavonski Brod)

21. rujna 2016. u 9,00 sati - izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja – SLAVONSKI BROD, učionica Ivane Brlić Mažuranić (prvi kat).

 

Dodatne obavijesti o upisu:

Za upis obvezno priložiti original svjedodžbu o državnoj maturi, kopiju osobne iskaznice, tri fotografije (4 cm x 6 cm).

 

UPUTE ZA PLAĆANJE

OSIJEK, IZVANREDNI STUDENTI

Prema Odluci Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Klasa: 602-04/15-04/11, Ur.broj: 215-60-02-15-11) studenti koji upisuju prvu godinu studija dužni su uplatiti: 480,00 kn za troškove upisa (450,00 kn) i projekte Studentskog zbora (30,00 kn).

Izvanredni studenti dužni su uplatiti  puni iznos participacije u troškovima studija 5.500,00 kn.

Plaćanje se može izvršiti u poslovnicama Financijske agencije, Hrvatske pošte, banaka ili putem internet bankarstva. Plaćanje se može izvršiti na jednoj uplatnici, ukupno 5.980,00 kn.

Plaćanje je moguće izvršiti Maestro, VISA i MasterCard karticama na dan upisa od 1 do 6 rata za korisnike Addiko Bank d.d., a za korisnike ostalih banaka jednokratno.

 

PRIMATELJ:   FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

                     OSIJEK, CARA HADRIJANA 10

IBAN PRIMATELJA: HR1825000091102044575

MODEL:  HR67

POZIV NA BROJ PRIMATELJA:  upisati OIB-81, (npr. 11111111111-81)

OPIS PLAĆANJA:  TROŠKOVI UPISA/ŠKOLARINE

PLATITELJ:    upisati ime, prezime i adresu platitelja

(upisati ime i prezime, adresu, mjesto i poštanski broj)

 

HRK

=5.980,00

 

=5.980,00

 

 

(upisati ime i prezime)

 

 

 

 

 

HR1825000091102044575

HR1825000091102044575

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI          OSIJEK, ULICA CARA HADRIJANA 10

HR00

 

UPISATI SVOJ OIB-81

HR00 UPISATI SVOJ OIB-81

 

 

TROŠKOVI UPISA/ŠKOLARINE

TROŠKOVI UPISA/ŠKOLARINE

 

 

 

 

 

                   

 

 

SLAVONSKI BROD, IZVANREDNI STUDENTI

Prema Odluci Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Klasa: 602-04/15-04/11, Urbroj: 215-60-02-15-11) studenti koji upisuju prvu godinu studija dužni su uplatiti 480,00 kn za troškove upisa (450,00 kn) i projekte Studentskog zbora (30,00 kn).

Izvanredni studenti  dužni su uplatiti  puni iznos participacije u troškovima studija 5.500,00 kn.

Plaćanje se može izvršiti u poslovnicama Financijske agencije, Hrvatske pošte, banaka ili putem internet bankarstva. Plaćanje se može izvršiti na jednoj uplatnici, ukupno 5.980,00 kn.

Plaćanje je moguće izvršiti Maestro, VISA i MasterCard karticama na dan upisa od 1 do 6 rata za korisnike Addiko Bank d.d., a za korisnike ostalih banaka jednokratno.

PRIMATELJ:   FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

                     OSIJEK, CARA HADRIJANA 10

IBAN PRIMATELJA: HR1825000091102044575

MODEL:  HR67

POZIV NA BROJ PRIMATELJA: upisati OIB-83, (npr. 11111111111-83)

OPIS PLAĆANJA:  TROŠKOVI UPISA/ŠKOLARINE

PLATITELJ:    upisati ime, prezime i adresu platitelja

 

(upisati ime i prezime, adresu, mjesto i poštanski broj)

 

HRK

=5.980,00

 

=5.980,00

 

 

(upisati ime i prezime)

 

 

 

 

 

HR1825000091102044575

HR1825000091102044575

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI          OSIJEK, ULICA CARA HADRIJANA 10

HR00

 

UPISATI SVOJ OIB-83

HR00 UPISATI SVOJ OIB-83

 

 

TROŠKOVI UPISA/ŠKOLARINE

TROŠKOVI UPISA/ŠKOLARINE

 

 

 

 

 

                   

 

Za sve dodatne obavijesti obratiti se Studentskoj službi na telefone u Osijeku 031-321-713 i Slavonskom Brodu 035-492-640, 035-492-642 i 035-492-643.