Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Obavijesti i događanja

 

 

Nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001:2015

Datum objave: 18.05.2017.


Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti trajno je orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa što dokazuje posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 koji mu je dodijeljen 21. ožujka 2016. godine. Ovlaštena certifikacijska kuća Buerau Veritas provela je nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom dana 21. veljače 2017. godine kojim je potvrđeno:

  • Sustav upravljanja kvalitetom sukladan je svim zahtjevima auditirane norme
  • Fakultet je uspješno implementirao planirane dogovore
  • Sustav upravljanja kvalitetom sposoban je provoditi politiku i ciljeve organizacije i djelotvorno ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uvjete koji su na snazi
  • Fakultet ima uspješan i učinkovit sustav upravljanja.

Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./17. godini

Datum objave: 15.07.2016.


 

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti je od 28. lipnja do 4. srpnja 2016. godine provedena dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./17. godini. Zbog specifičnosti studijskih programa, dodatna provjera provedena je posebno za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij i posebno za predidplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dodatna provjera obvezan je dio vrednovanja za upis na studijske programe i ima eliminacijski učinak.

Nakon provedene dodatne provjere za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./2017. godini izrađena je analiza rezultata:

Analiza rezultata dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./17. godini

Dodatna provjera za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./2017. godini - jesenski rok:

Analiza rezultata dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./17. godini jesenski rok