Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odjel za kvalitetu

Obavijesti i događanja

-

Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./17. godini

Datum objave: 15.07.2016.


 

Uvjeti za upis na studijske programe koje izvodi Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti vrednuju se na sljedeći način:

Ocjene iz srednje škole

  • prosjek svih ocjena - 25%

Obvezni dio državne mature

  • Hrvatski jezik A - 22%
  • Matematika B - 10%
  • Strani jezik B - 10%

Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

  • provjera komunikacijskih sposobnosti - 10%
  • provjera glazbenih sposobnosti - 10%
  • provjera motoričkih sposobnosti - 10%

Dodatna postignuća

  • rezultati natjecanja, kategorija sportaša - 3%

 

Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti je od 28. lipnja do 4. srpnja 2016. godine provedena dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./17. godini. Zbog specifičnosti studijskih programa, dodatna provjera provedena je posebno za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij i posebno za predidplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dodatna provjera obvezan je dio vrednovanja za upis na studijske programe i ima eliminacijski učinak.

Nakon provedene dodatne provjere za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./2017. godini izrađena je analiza rezultata:

Analiza rezultata dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016.-2017. godini.pdf

Dodatna provjera za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016./2017. godini - jesenski rok:

Analiza rezultata dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis u I. godinu studija u akademskoj 2016.-2017. godini jesenski rok.pdf