Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

ISO 9001:2015

ISO 9001 je međunarodna norma koja definira zahtjeve koje organizacija mora ispunjavati kako bi mogla obavljati svoju djelatnost u skladu sa zahtjevima korisnika usluga i relevantnim propisima. Primjenjiva je na sve vrste organizacija: profitne i neprofitne, proizvodne i uslužne, male i velike. Dokumenti i aktivnosti koje organizacija provodi u skladu s normom zajednički se nazivaju sustav upravljanja kvalitetom. Usvajanje sustava upravljanja kvalitetom strateška je odluka organizacije koja može poboljšati sve performanse i osigurati temelje za održivi razvoj.

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti trajno je orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa što dokazuje posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 koji mu je dodijeljen 21. ožujka 2016. godine. Ovim certifikatom dokazuje se da je sustav upravljanja kvalitetom Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti usklađen sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015. Standard se primjenjuje u svim procesima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti: znanstveno-istraživačkom, nastavnom, administrativnom i upravljačkom.

Prihvaćanjem odgovornosti za kontinuirano unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete, Fakultet donosi Politiku kvalitete kojom utvrđuje temeljna načela uspostave sustava upravljanja kvalitetom. Kvalitetno planiranje i jasna definicija ciljeva jedan je od osnovnih preduvjeta za uspostavu sustava upravljanja kvalitetom pa se stoga planiraju i poduzimaju mjere za razvoj, primjenu i poboljšanje djelotvornosti cjelokupnog sustava.

Prvi nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti trajno je orijentiran na poboljšanje svih svojih procesa što dokazuje posjedovanjem certifikata za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 koji mu je dodijeljen 21. ožujka 2016. godine. Ovlaštena certifikacijska kuća Bureau Veritas provela je nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom dana 21. veljače 2017. godine kojim je potvrđeno:

  • Sustav upravljanja kvalitetom sukladan je svim zahtjevima auditirane norme
  • Fakultet je uspješno implementirao planirane dogovore
  • Sustav upravljanja kvalitetom sposoban je provoditi politiku i ciljeve organizacije i djelotvorno ispunjava zakonske, regulatorne i ugovorne uvjete koji su na snazi
  • Fakultet ima uspješan i učinkovit sustav upravljanja.

Drugi nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ima certificirani sustav upravljanja kvalitetom u skladu s međunarodnom normom ISO 9001:2015 koji mu je dodijeljen 21. ožujka 2016. godine. Ovlaštena certifikacijska kuća Buerau Veritas provela je drugi nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom dana 13. veljače 2018. godine kojim je potvrđeno:

  • Dokumentacija sustava upravljanja sukladna je sa zahtjevima standarda audita i osigurava dostatnu strukturu za potporu primjeni i održavanju sustava upravljanja.
  • Organizacija je prikazala djelotvornu primjenu i održavanje/poboljšanje vlastitog sustava upravljanja.
  • Organizacija je prikazala uspostavljanje i nadzor primjerenih ključnih performansi ciljeva te nadzire napredak prema njihovom ostvarivanju.
  • Program internog audita je u potpunosti proveden i pokazuje djelotvornost kao alat za održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja.
  • Tijekom procesa audita, sustav upravljanja je prikazao ukupnu sukladnost sa zahtjevima standarda audita.

Auditorski tim, nakon provedenog nadzornog audita, zaključuje kako je organizacija uspostavila i održava vlastiti sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima standarda te je prikazala sposobnost sustava u postizanju organizacijske politike i ciljeva.