Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odluke Senata

Posebne naknade na Sveučilištu
Posebne naknade na Sveučilištu

 

Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J. J. Strossmayera
 Linearni model studiranja

 

Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija u akademskoj godini 2016./2017.
Odluka o uvjetima upisa