Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Anđelka Peko

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Anđelka Peko, redovita profesorica u trajnom zvanju

E-adresa:

apeko@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-724

Soba:

29

Termin konzultacija:

Srijedom od 13:30 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

Didaktika

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=101671

Kolegiji:

Urednišštva u časopisima: