Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Damir Matanović

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Damir Matanović, redoviti profesor, dekan Fakulteta

E-adresa:

dmatanovic@foozos.hr

Telefon (u uredu):

  • 031/321-700

Soba:

27

Termin konzultacija:

  • Ponedjeljak 11:00-12:00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

Rano novovjekovlje

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225724

Kolegiji:

  • Hrvatska povijest 
  • Zavičajna povijest
  • Radionica povijesnih artefakata

Urednišštva u časopisima:

  • Módszertani közlöny;  izdavač Hungarian Language Teacher Training Faculty
  • Evkonyv; izdavač Hungarian Language Teacher Training Faculty
  • Képzés és Gyakorlat / Training and Practice; izdavač Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
  • Scrinia Slavonica: Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest; izdavač Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje