Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Ivica Kelam

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Ivica Kelam, docent

E-adresa:

ikelam@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-727

Soba:

23

Termin konzultacija:

Utorkom od 9:30 do 10:30 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Bioetika
  • Filozofija
  • Etika
  • Ekologija
  • Socijalna ekologija
  • Sociologija
  • Politika

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=350914

Kolegiji:

  • Filozofija odgoja i obrazovanja

Urednišštva u časopisima: