Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Ksenija Romstein

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Ksenija Romstein, docentica

E-adresa:

kromstein@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-730

Soba:

49

Termin konzultacija:

Utorkom od 9:00 do 10:00 ili prema dogovoru na kromstein@foozos.hr

Područje istraživanja:

  • Rehabilitacija
  • Inkluzivna pedagogija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290550

Kolegiji:

  • Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Pedagogija djece s posebnim potrebama
  • Pedagogija djece s teškoćama u razvoju

Urednišštva u časopisima: