Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Maja Brust Nemet

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Maja Brust Nemet, docentica

E-adresa:

mbrust@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-742

Soba:

58

Termin konzultacija:

Utorkom od 9.00 sati ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Školska pedagogija
  • Kompetencije učitelja
  • Kultura škole
  • Kurikulum
  • Izvannastavne aktivnosti

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=310482

Kolegiji:

  • Pedagogija
  • Opća pedagogija
  • Nastavna komunikacija
  • Obiteljski odgoj i partnerstvo s roditeljima
  • Projektno učenje u dječjim vrtićima

Urednišštva u časopisima: