Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Pavao Nujić

 

Ime i prezime, zvanje:

Pavao Nujić, asistent

E-adresa:

pnujic@foozos.hr

Telefon (u uredu):

031/321-752

Soba:

62

Termin konzultacija:

Utorkom u 11:30 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Ranonovovjekovna povijest istočne Hrvatske
  • Vojna povijest

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=351713

Kolegiji:

  • Zavičajna povijest
  • Kulturna povijest Hrvatske
  • Religije svijeta

Urednišštva u časopisima:

 Pannoniana