Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Rahaela Varga

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Rahaela Varga, docentica

E-adresa:

rvarga@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-749

Soba:

63

Termin konzultacija:

Četvrtkom od 13:30 ili prema dogovoru

Područje istraživanja:

  • Nastava
  • Kompetencije učitelja
  • Učeničke kompetencije

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=317673

Kolegiji:

Urednišštva u časopisima: