Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Snježana Dubovicki

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Snježana Dubovicki, docentica

E-adresa:

sdubovicki@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-742

Soba:

58

Termin konzultacija:

Utorkom od 9:30 ili prema dogovoru e-mailom

Područje istraživanja:

  • Didaktika
  • Kreativnost
  • Sveučilišna nastava
  • Emocije u nastavi
  • Samoaktualizacija
  • Kvaliteta sveučilišne nastave
  • Preopterećenost učenika

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312473

Kolegiji:

Urednišštva u časopisima:

Život i škola