Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za cjeloživotno obrazovanje

Vesnica Mlinarević

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Vesnica Mlinarević, redovita profesorica, prodekanica za nastavu

E-adresa:

vmlinarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

 • 031/321-703
 • 031/321-726

Soba:

38

Termin konzultacija:

 • Srijedom u 12.00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

Temeljna područja znanstvenog interesa: interesi i problemi slobodnog vremena djece i mladih; poremećaji u ponašanju učenika; nastavna komunikacija; skriveni kurikulum; kompetencije učitelja i rani i predškolski odgoj.

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-znanstvenika?slovo=M&period=2007

Kolegiji:

 • Pedagogija
 • Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja
 • Integrirani predškolski kurikulum
 • Projektno učenje
 • Obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima
 • Roditeljstvo
 • Izvannastvane aktivnosti u školskom kurikulumu
 • Vođenje odgojno-obrazovne ustanove

Urednišštva u časopisima: