Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Alma Škugor

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Alma Škugor, docentica

E-adresa:

askugor@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-737

Soba:

52

Termin konzultacija:

Četvrtak u 10.00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Metodika nastave prirode i društva
  • Nastava usmjerena na učenika
  • Metode poučavanja
  • Istraživačka nastava

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299605

Kolegiji:

  • Metodika prirode i društva II
  • Istraživačka nastava prirode i društva

Urednišštva u časopisima: