Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Edita Borić

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Edita Borić, redovita profesorica

E-adresa:

eboric@foozos.hr

Google Scholar Profil

Telefon (u uredu):

031/321-737

Soba:

49

Termin konzultacija:

srijeda 8:30 – 9:30 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

 • Obrazovanje učitelja i nastavnika
 • Usmjerenost nastave na učenika
 • Kvaliteta nastave
 • Istraživačka nastava
 • Odgoj i obrazovanje za okoliš
 • Ishodi učenja
 • Vrednovanje i ocjenjivanje

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=141754

Kolegiji:

 • Metodika prirode i društva i Istraživačka nastava prirode i društva
 • Igre u nastavi prirode i društva
 • Istraživanje u prirodi
 • Metodički pristupi visokoškolskoj nastavi

Urednišštva u časopisima: