Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Edita Borić

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Edita Borić, redovita profesorica

E-adresa:

eboric@foozos.hr

editaboric@yahoo.com

Google Scholar Profil

Telefon (u uredu):

031/321-737

Soba:

45

Termin konzultacija:

ponedjeljak u 10:00 h ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

 • Obrazovanje učitelja i nastavnika
 • Usmjerenost nastave na učenika
 • Kvaliteta nastave
 • Istraživačka nastava
 • Odgoj i obrazovanje za okoliš
 • Ishodi učenja
 • Vrednovanje i ocjenjivanje

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=141754

Kolegiji:

 • Metodika prirode i društva I
 • Metodika prirode i društva II
 • Istraživačka nastava prirode i društva
 • Igre u nastavi prirode i društva
 • Istraživanje u prirodi
 • Metodički pristupi visokoškolskoj nastavi
 • Refleksivna praksa

Urednišštva u časopisima:

 
European Educational Researcher- EUER
Módszertani Közlöny
Research in Early Childhood and Primary Education