Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Ida Somolanji Tokić

 

Ime i prezime, zvanje:

Ida Somolanji Tokić, asistentica

E-adresa:

isomolanji@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321 - 729  

Soba:

46

Termin konzultacija:

-

Područje istraživanja:

 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 • Kurikulum prijelaza djeteta iz ranog i predš
  kolskog u osnovnoškolski odgojno-
  obrazovni sustav

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312484

Kolegiji:

 • Integrirani predškolski kurikul 1, 2, 3
 • Pedagogija ranog i predškolskog odgoja i
  obrazovanja
 • Metodologija pedagoškog istraživanja
 • Stručna praksa

Urednišštva u časopisima:

 -