Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Lara Cakić

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Lara Cakić, docentica

E-adresa:

lcakic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-732

Soba:

50

Termin konzultacija:

Ponedjeljkom od 13:30 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Razvojna psihologija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=285326

Kolegiji:

  • Razvojna psihologija
  • Psihologija učenja i poučavanja
  • Psihologija poticanja dječjega razvoja

Urednišštva u časopisima:

-