Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Tena Velki

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Tena Velki, izvanredna profesorica

E-adresa:

tvelki@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-733

Soba:

50

Termin konzultacija:

srijedom od 11.00 do 12.00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

Razvojna psihologija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309876

Kolegiji:

 • Razvojna psihologija
 • Zlostavljana i zanemarena djeca
 • Primijenjena razvojna psihologija
 • Psihologija dječje igre
 • Psihologija učenja i poučavanja
 • Psihologija srednjeg djetinjstva i adolescencije
 • Psihologija odgoja i obrazovanja
 • Osnovne metode i tehnike terapijskog rada s djecom
 • Psihološke osnove poremećaja u ponašanju
 • Preventivni programi u sklopu školskog sustava
 • Osnove metode i tehnike terapijskog rada s odraslima
 • Psihologija inteligencije

Urednišštva u časopisima: