Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za društvene znanosti

Željko Rački

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Željko Rački, docent, ECHA Specialist in Gifted Education

E-adresa:

zracki@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-735

Soba:

51

Termin konzultacija:

Četvrtkom od 13 do 15 sati ili svakodnevno e-mailom

Područje istraživanja:

Školska psihologija i psihologija obrazovanja

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=305984

Kolegiji:

  • Psihologija obrazovanja
  • Psihologija darovitosti
  • Konstrukcija testova znanja

Urednišštva u časopisima: