Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Vijesti

 

 

Studijsko putovanje u Veliku Britaniju

Datum objave: 09.05.2017.


Studentice Modula C 3., 4., i 5. godine su od 18.4. do 28.4. boravile na studijskome putovanju u Velikoj Britaniji u pratnji više lektorice Ksenije Benčine i više asistentice Ivane Marinić. Studentice su pohađale su tečaj engleskoga jezika u skoli SOL u gradu Barnstaple, North Devon i posjetile lokalne osnovne škole, a putovanje je uključivalo i posjet Londonu. Profesori Vesnica Mlinarevic, Vjekoslav Galzina, Maja Brust Nemet, Snjezana Dubovicki su se također pridružili putovanju.

 

Fotografija sa izleta u Woolacombe, North Devon

Poziv na VIII. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas

Datum objave: 06.03.2017.


Pozivamo Vas na VIII. međunarodni znanstveni skup DIJETE I JEZIK DANAS kojemu je središnja tema Razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku. Skup će se održati od 1. do 2. prosinca 2017. godine u Osijeku u organizaciji Odsjeka za filologiju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

     Svrha je skupa okupiti znanstvenike koji će svojim radom upotpuniti dosadašnje spoznaje o razvoju pismenosti djece različitih dobnih skupina u materinskom i inom jeziku. Dosadašnji rezultati istraživanja pismenosti pokazuju višeznačnost te čovjekove temeljne kompetencije koja mu omogućuje uspješno funkcioniranje u društvu. Stoga bi razvoj pismenosti od najranije djetetove dobi trebalo usmjeriti na čitav niz različitih vrsta pismenosti. Istaknimo i da se pojam pismenosti odnosi i na osposobljavanje djece za čitanje i razumijevanje različitih vrsta tekstova, ne samo iz potrebe za informiranošću nego i iz potrebe za estetskim doživljavanjem književnoga djela kao umjetnine.

     Zbog navedenih je razloga VIII. međunarodni skup Dijete i jezik danas posvećen razvoju pismenosti kao glavnoj temi o kojoj će se govoriti unutar sljedećih podtema:

  1. Izranjajuća i rana pismenost
  2. Razvoj funkcionalne pismenosti
  3. Međujezični utjecaji, jezični krajobraz i razvoj pismenosti
  4. Dječja književnost i razvoj pismenosti
  5. Mediji i razvoj pismenosti.

     Predložene teme skupa nisu ograničavajuće, nego poticajne za razmišljanje i proučavanje odnosa – dijete, jezik i pismenost.

     Kako bi se razmotrili izazovi i pitanja povezani s razvojem pismenosti u djece, pozivamo znanstvenike da s različitih teorijskih i primijenjenih gledišta (npr. kognitivne lingvistike, korpusne lingvistike, psiholingvistike, sociolingvistike, područja usvajanja prvoga i drugoga jezika, dvojezičnosti, višejezičnosti, obrazovne lingvistike, područja jezičnoga ispitivanja, jezičnog planiranja, jezične politike itd.) izlože radove temeljene na kognitivnim, sociokulturalnim, dinamičkim i pojavnim teorijama razvoja pismenosti. Također, pozivamo Vas da izložite i istraživanja koja se bave analizom književnoga teksta i književnoga diskursa, književnom pragmatikom ili funkcionalnim gledištima književnosti. Skup također obuhvaća teme koje se dotiču umjetničke vrijednosti i funkcionalnosti medijskih materijala u kontekstu novih medija uzimajući u obzir medijske učinke, intermedijalnost i interdisciplinarna istraživanja. Naposljetku, pozivamo Vas na proučavanje razvoja pismenosti preko multimodalnih tekstova kao obilježja globalizirane digitalne kulture.

     Čast nam je predstaviti potvrđene plenarne predavače:

Janet Enever, Sveučilište Umeå, Švedska

Milena Mileva Blažić, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Jelena Kuvač Kraljević, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska.

     Molimo da svoju prijavu za sudjelovanje i sažetak do 300 riječi na hrvatskome i engleskome jeziku pošaljete najkasnije do 15. lipnja 2017. na elektroničku adresu dijeteijezik@foozos.hr. Obavijest o prihvaćanju Vašega sažetka poslat ćemo Vam do 15. rujna 2017.

    Kotizaciju u iznosu od 350 kn (ili 50 €) sudionici trebaju uplatiti najkasnije do 31. listopada 2017. na račun Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Za studente i polaznike poslijediplomskih studija kotizacija iznosi 100 kn (15 €). Nakon naznačenoga roka kotizacija će iznositi 450 kn (ili 60 €).

     Radovi koji zadovolje u recenzentskome postupku objavit će se u zborniku radova u izdanju Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku.

     Službeni su jezici skupa hrvatski i engleski jezik.

     U pratećem prilogu šaljemo Vam obrazac za prijavu sudjelovanja.

     Sve informacije o skupu možete naći na web adresi dijeteijezik.foozos.hr

     Očekujući Vašu prijavu, srdačno Vas pozdravljamo.

 

Predsjednica

Organizacijskog odbora:

doc. dr. sc. Valentina Majdenić

Predsjednica

Programskog odbora:

doc. dr. sc. Željka Flegar

 

Tajnica skupa:

dr. sc. Ivana Moritz