Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Dijete i jezik danas - znanstveni skupovi s međunarodnim sudjelovanjem i zbornici

Zamisao o pokretanju niza kontinuiranih znanstvenih skupova Dijete i jezik danas rodila se još 2001. godine iz potrebe za okupljanjem znanstvenika koji se usko bave proučavanjem usvajanja, učenja i podučavanja hrvatskoga i stranoga jezika u mlađoj (školskoj) dobi radi međusobnoga plenarnoga razmjenjivanja znanstvenih spoznaja, otkrića i iskustava. U hrvatskoj znanstvenoj zajednici do tada nije postojao znanstveni skup koji bi se u cijelosti posvetio kritičkom promišljanju o navedenom istraživačkom diskursu. Dijete i jezik danas bio je i poticajem za pokretanje novih skupova u Hrvatskoj koji su potom nastavili promicati istraživanje problematike ranoga učenja materinskoga i stranoga jezika.

Dosadašnji znanstveni skupovi Dijete i jezik danas kritički su propitivali sljedeće teme o jeziku u obrazovanju djece mlađe školske dobi: dijete i učenje hrvatskoga i stranoga jezika (2001.); učitelj hrvatskoga i stranoga jezika (2002.); višejezičnost (2003.); vrjednovanje i samovrjednovanje u nastavi hrvatskoga i stranoga jezika (2004.); zavičajnost u nastavi hrvatskoga jezika i međukulturnost u nastavi stranih jezika (2005.) te dijete i tekst (2007.). Pet zbornika koji su ih slijedili, i danas imaju odjeka u znanstvenoj i pedagoškoj javnosti – nabavljaju se i iščitavaju. Na tomu zahvaljujemo svim dosadašnjim sudionicima na skupovima, odnosno autorima radova, a također i marnim urednicama zbornika.

Zbornik s posljednjega skupa održanoga 2013. Dijete i jezik danas – Dijete i mediji (2015.) donosi radove izlagača koji su vrsni poznavatelji uloge i utjecaja medija u djetetovu životu te njihove primjene u institucionalnom i izvaninstitucionalnom obrazovanju, pa i utjecaja u društvu u cjelini. Sudionici skupa autori su dvadeset četiriju recenziranih radova. Oni su svojim znanstvenim istraživanjima i stručnim iskustvom pokušali pridonijeti osvjetljivanju otvorenih pitanja  o današnjem djetetovu jeziku, medijskom  diskursu i obrazovanju te njihovu suodnosu, koji je trenutačno u žiži znanstvenoga interesa i kritičkoga propitivanja.

Trenutačno  je u pripremi VIII. skup, a posvećen je jednom od ključnih općeljudskih postignuća – pismenosti, odnosno cijeloj lepezi pitanja što ih otvara znanstveni prostor koji pismenost obaseže.

 

                                                                                                              doc. dr. sc. Dubravka Smajić

 

Dijete i jezik danas - Dijete i tekst - zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa