Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Dubravka Smajić

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Dubravka Smajić, docentica

E-adresa:

dsmajic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-725

Soba:

48

Termin konzultacija:

Utorkom u 11.35 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Povijest hrvatskoga jezika (19. st.)
  • Jezična kultura i jezično savjetništvo
  • Rano i početno učenje hrvatskoga jezika
  • Funkcionalno raslojavanje hrvatskoga jezika

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=221402

Kolegiji:

  • Hrvatski jezik
  • Jezična kultura
  • Hrvatski jezik i komunikacija
  • Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika
  • Hrvatska jezična kulturna baština

Urednišštva u časopisima: