Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

ECL - Europski konzorcij za diplomu o postignuću u znanju suvremenih jezika

Europski konzorcij za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima (ECL) osnovan je 1992. godine sa središtem u Londonu, a zadaća mu je bila stvoriti homogene jezične testove za jezike država članica Europske Unije. Danas je sjedište Konzorcija u Pečuhu. Testovima ECL provjeravaju se sljedeći jezici: engleski, njemački, mađarski, talijanski, slovački, španjolski, poljski, srpski, rumunjski, ruski, bugarski, češki i hrvatski.

S ponosom ističemo da je sjedište Nacionalnoga ispitnog centra ECL-a (NEC) u Republici Hrvatskoj na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku pri Katedri za jezikoslovlje i književnost ovoga odsjeka.

Godine 2008. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku je potpisao sporazum s Europskim konzorcijem za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima (ECL) u Pečuhu. Time je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku proglašen Nacionalnim ispitnim centrom ECL-a u Republici Hrvatskoj. Fakultet je time ovlašten za sastavljanje i ocjenjivanje testova ECL na hrvatskome jeziku te za provedbu testiranja ECL iz hrvatskoga jezika. Jednako je tako i za druge suvremene jezike odgovorno po jedno ugledno europsko sveučilište u zemlji svakoga pojedinoga jezika.

U Osijeku na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti mogu se polagati ispiti ECL-a za hrvatski jezik, ali također i za engleski, njemački i mađarski jezik, i to na osnovi jednakih kriterija sastavljenih pri procesu standardizacije.

Provjeru jezične sposobnosti obavljaju stručnjaci za ocjenjivanje znanja navedenih jezika, koji pripadaju ispitnom timu ECL-a s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Ispiti ECL-a testiraju usmenu i pismenu sposobnost uporabe navedenih jezika u svakodnevnom diskursu.

Uži ispitni tim ECL-a Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti čine jezikoslovke doc. dr. sc. Dubravka Smajić, dr. sc. Nina Mance, dr. sc. Ivana Trtanj i dr. sc. Manuela Karlak. U testiranju iz stranih jezika kao članice tima ECL-a sudjeluju i dr. sc. Ivana Moritz, dr. sc. Lana Mayer i viša lektorica Ksenija Benčina.

Više podataka o ECL-u može se pronaći na početnoj mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (http://wt.foozos.hr/ecl).