Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Irena Krumes

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Irena Krumes, docentica

E-adresa:

ikrumes@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

035/492-640

Soba:

broj 1

Termin konzultacija:

 • ponedjeljkom 10.00 – 11.00
 • petkom 10.00 – 11.00

Područje istraživanja:

 • Dijakronijska lingvistika
 • Terminologija
 • Leksikografija i leksikologija
 • Povijest hrvatskoga jezika
 • Učenje hrvatskoga kao prvoga jezika

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299574

Kolegiji:

 • Metodika hrvatskoga jezika I
 • Metodika hrvatskoga jezika II
 • Korelacijsko-integracijski sustav u nastavi hrvatskoga jezika
 • Dječja književnost
 • Leksikologija i tvorba riječi u hrvatskom jeziku
 • Predvježbe čitanja i pisanja
 • Jezične igre

Urednišštva u časopisima:

 • Pannoniana