Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Ivana Marinić

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Ivana Marinić, viša asistentica

E-adresa:

imarinic@foozos.hr

Google Scholar Profil

Telefon (u uredu):

031/321-745

Soba:

61

Termin konzultacija:

Četvrtkom u 10:00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Kognitivna lingvistika
  • Ovladavanje jezicima

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=304000

Kolegiji:

  • Govorne vježbe engleskoga jezika I
  • Govorne vježbe engleskoga jezika II
  • Govorne vježbe engleskoga jezika V

Urednišštva u časopisima: