Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Lana Mayer

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Lana Mayer, viša asistentica

E-adresa:

lmayer@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-738

Soba:

53

Termin konzultacija:

Četvrtkom od 10:00 ili prema dogogvoru e-mailom

Područje istraživanja:

  • Kultura sjećanja
  • Problemska književnost za djecu i mlade

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=285622&period=2007

Kolegiji:

  • Njemački jezik I
  • Njemački jezik II
  • Njemački jezik III

Urednišštva u časopisima: