Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Manuela Karlak

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Manuela Karlak, viša asistentica

E-adresa:

mkarlak@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-739

Soba:

53

Termin konzultacija:

Srijedom od 11 do 12 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Strategije učenja stranih jezika
  • Motivacija za učenje stranih jezika
  • Komunikacijska jezična kompetencija u stranom jeziku
  • Jezični dodiri

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299596

Kolegiji:

  • Njemački jezik 1
  • Njemački jezik 2
  • Njemački jezik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Engleski jezik 1
  • Engleski jezik 2

Urednišštva u časopisima: