Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Mirna Erk

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Mirna Erk, viša predavačica

E-adresa:

mradisic@foozos.hr

Telefon (u uredu):

031/321-746

Soba:

61

Termin konzultacija:

Četvrtakom  u 09:00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

Rano učenje stranih jezika

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=340156

Kolegiji:

  • Engleski jezik u struci I
  • Engleski jezik u struci II
  • Engleski jezik I
  • Engleski jezik II
  • Engleski jezik ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Metodičke vježbe engleskog jezika
  • Rano učenje engleskog jezika (djelomično izvođenje)
  • Teorije učenja i usvajanja jezika (djelomično izvođenje)

Urednišštva u časopisima: