Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Nina Mance

                                                       

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Nina Mance, viša asistentica

E-adresa:

nmance@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-725

Soba:

48

Termin konzultacija:

Srijedom 9:30-11:00 ili prema dogovoru na e-amil

Područje istraživanja:

  • Dijalektologija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306963

Kolegiji:

  • Zavičajni idiom
  • Hrvatski jezik i komunikacija
  • Usmena i pismena komunikacija
  • Jezična kultura i Hrvatski jezik

Urednišštva u časopisima: