Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Valentina Majdenić

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Valentina Majdenić, docentica

E-adresa:

vmajdenic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-755

Soba:

47

Termin konzultacija:

Četvrtakom od 10:00 do 12:00 sati ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

 • Znanstveno područje humanističke znanosti
 • Znanstveno polje teorija i povijest književnosti
 • Znanstvena grana kroatistika

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290546

Kolegiji:

 • Metodika hrvatskoga jezika I
 • Metodika hrvatskoga jezika II
 • Korelacijsko-integracijski sustav u nastavi hrvatskoga jezika
 • Dječja književnost
 • Medijska kultura
 • Dječja književnost s medijskom kulturom
 • Suvremeni mediji u nastavi književnosti
 • Jezične igre
 • Predvježbe za početno čitanje i pisanje

Urednišštva u časopisima:

 • Dijete i jezik-Dijete i mediji