Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Vedrana Živković Zebec

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Vedrana Živković Zebec, viša asistentica

E-adresa:

vzivkovic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-758

Soba:

48

Termin konzultacija:

Ponedjeljkom od 9:30 do 12:00 ili prema dogovoru

Područje istraživanja:

  • Dječja književnost
  • Dječji roman
  • Dječja medijska kultura

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312495

Kolegiji:

  • Dječja književnost
  • Medijska kultura
  • Dječja književnost s medijskom kulturom
  • Suvremeni mediji u nastavi književnosti

Urednišštva u časopisima: