Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za filologiju

Željka Flegar

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Željka Flegar, izvanredna profesorica

E-adresa:

zflegar@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-747

Soba:

46

Termin konzultacija:

Utorakom 10:00 h ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Engleski jezik
  • Dječja književnost
  • Dječja medijska kultura
  • Improvizacijsko kazalište

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=276861

Kolegiji:

  • Dječja književnost na engleskom jeziku
  • Dječja medijska kultura na engleskom jeziku
  • Dramska radionica na engleskom jeziku
  • Jezične vježbe engleskog jezika IV

Urednišštva u časopisima: